ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ALANLARININ TESPİTİ VE BUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Fahri SEZER

Abstract


In this study, the problem areas of the primary and secondary school students were determined based on the data obtained from the problem scanning lists that are included among the individual recognition techniques applied within the scope of the guidance services and the ideas were put forward about what kind of guidance services would be beneficial to be provided for such problem areas that have been detected. The sample of the research is composed of a total of 354 students. As it is evident from this study, the most significant problems include the physical incapacity of our schools, the fact that the students and their parents are not informed about the adolescence, the course schedules are not prepared considering the students’ needs, fear not gonna win university entrance exams in it, I was very nervous, I quickly excited, sports facilities and sporting activities is not enough and I'm having trouble choosing profession.

Keywords: Student problems, guidance services, secondary education, primary education

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin problemlerini tespit etmek ve bu problemlerin çözümünde hangi rehberlik hizmetlerinin sunulmasının faydalı olacağına ilişkin çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın örneklemini ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan toplam 354 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin çoğunlukla, ders araç-gereçleri yeterli değil, sosyal faaliyetler çok az, ders konuları çok ağır, ders programları iyi ayarlanmıyor, üniversite sınavını kazanamayacağım korkusu içindeyim, çok sinirliyim, çabuk heyecanlanıyorum, spor tesisleri, spor faaliyetleri yeterli değil ve meslek seçiminde güçlük çekiyorum problem maddelerine yoğunlaştıkları saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Öğrenci problemleri, rehberlik hizmeti, ortaöğretim, ilköğretim.

 

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.