SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİNİ TERCİH NEDENLERİ VE ALDIKLARI EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Perihan ŞARA, Ayfer KOCABAŞ

Abstract


The aim of this study is to search the reasons for primary school teachers preferences and to take their ideas about the education they take. Identifying why the students enrolled the faculty of education prefer this occupation and students’ ideas about their own education is important in terms of  benefits of the teacher training programs in faculty of education and in terms of seaching whether a difference  happens in the reasons for their preferences in years and in terms of evaluating the given education. Data were analyzed descriptively in this study in which quantiative research techiniques were used. Ideas of the candidates were obtained by using opinionarie. Seven faculties of education from seven different geographic regions were selected as the sample group through the cluster sampling method. The sample  consisted of 588 students from seven different universities, 401 of whom (68%) were females, and 187 of whom (32%) were males. Frequency and percentage rates were given by means of the data taken from the candidates. By analyzing the data about the reasons for primary school teacher candidates’ preferences, some codes were done, then these codes were named. The results taken from the analyzed data  were commented according to findings.

Keywords: Primary school teacher candidates, preference of primary school teaching.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliğini tercih nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında yedi farklı coğrafi bölgeden yedi eğitim fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın son sınıfında okuyan 588 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş alma formu kullanılmıştır. Formda sınıf öğretmeni adaylarının bölümü tercih sırası, bölümü tercih nedeni, bölümde okumaktan memnuniyet durumu, alınan öğretmenlik eğitimini yeterli bulma durumu, kendini öğretmenliğe hazır hissetme durumu ve öğretmenlik mesleğini seçmedeki kişisel kararı gibi sorulara cevap aranmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Verilerin analiziyle elde edilen sonuçlar bulgular doğrultusunda yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, sınıf öğretmenliği eğitimi, sınıf öğretmenliğini tercih.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.