İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE YAŞANTILARININ BELİRLENMESİ

F. Sülen ŞAHİN- KIRALP, Şüheda ÖZBEN

Abstract


Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öfke düzeylerinin cinsiyet ve anne babanın medeni durumu değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmada KKTC Lefkoşa bölgesindeki dördü devlet, ikisi özel olmak üzere altı farklı okula devam eden 1445 öğrenci yer almıştır. Araştırmanın verileri Türkçe uyarlaması araştırmacı tarafından yapılan ve Brunner ve Spielberger (2009) tarafından geliştirilen "Çocuk ve Ergenler İçin Durumluk Sürekli Öfke İfadesi Envanteri" (STAXI-2 C/A) ile toplanmıştır. Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında görülmüştür ki durumluk öfke duygular alt boyutu hariç diğer alt boyutlarda cinsiyet istatistiksel açıdan anlamlı bir faklılık yaratmamaktadır. Ayrıca öğrencilerin sürekli öfke tepki, öfke içe ve öfke kontrol boyutları hariç anne ve babası boşanmış öğrencilerin öfke puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bu veriler ışığında önerilere yer verilmiştir.


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.