LGBTQ BİREYLERİN SOSYAL VE BİREYSEL YAŞAM ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çiğdem DÜRÜST, Mehmet ÇAĞLAR

Abstract


This study aimstorevealif the individuals with different sexual orientation (lesbian, gay, bisexualtransgenderqueer – LGBTQ) feel themselves differently in their social life and due to their feelings, if they feel free during their social relationships. The study insertstheresultsof a 12-point Likert Scale which has formed with the review of publications created by professionals who has worked about gender, gender identity and sexual orientation. As a result, 95 participants. Revealed that LGBTQ individuals see themselves different and they can not feel free during the irinterpersonal relationships or in social life.

Keywords: Sexualorientation, Genderidentity, Socialidentity, Homophobia, Homosexuality.

ÖZET
Bu çalışma cinsel yönelimi farklı olan bireylerin (lezbiyen, gey, biseksüel transseksüel queer-LGBTQ) toplumsal yaşamda kendilerini farklı görüp görmediklerini, sosyal ilişkilerde özgür hissedip hissetmediklerini ortaya koymayı amaçlar. Çalışma, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim hakkında çalışan uzmanların mesleki deneyimleri ışığında ve ilgili yayınların gözden geçirilmesiyle oluşturulan 12 maddelik 5’li Likert ölçeğinin alanda uygulanması sonrasında çıkan sonuçları içermektedir. Sonuçta, çalışma grubunu oluşturan 95 LGBTQ bireyin, kendilerini farklı gördükleri ve bu nedenle de sosyal yaşamda ve kişiler arasındaki ilişkilerinde özgür hissetmedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler: Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği, Sosyal Kimlik, Homofobi, Eşcinsellik.


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.