KKTC’DE FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN ERKEN MÜDAHALESİNİN ÖNEMİ

Vasfiye Karabıyık, Ayşegül Ataman

Abstract


THE SIGNIFICANCE OF EARLY INTERVENTION TO THE KIDS DEVELOPING DIFFERENTLY1

During the first years of childhood, compared to the insensible parents, the parents who are more sensitive and responsive in their interaction with the kids have more positive effects on the kids’ cognitive, socioemotional and communicative development. These positive effects are critically important for the kids who demonstrate a normal progress, who are premature, whose development is at risk and for those who are affected by inefficacy. In this respect, early intervention plays an important role in enhancing the relationship among mothers and their kids. In this study, the importance of early intervention has been emphasized, the research area has been scanned and the current situation regarding early intervention has been examined.  In consequence of revealing the current situation of early intervention, the children who are at risk have been specified and suggestions related to necessary intervention at critical period have been made.

Keywords: Special Education, children demostrating different development, early intervention

Özet

Çocukluk döneminin ilk yıllarında, çocukları ile olan etkileşiminde daha duyarlı ve yanıtlayıcı olan ebeveynlerin, çocukların bilişsel, iletişim, sosyo-duygusal gelişimleri üzerinde, duyarlı olmayan ebeveynlere göre daha fazla olumlu etkileri vardır. Bu olumlu etkiler, normal gelişim gösteren çocuklar, erken doğmuş ve gelişimi risk altında olan çocuklar ve yetersizlikten etkilenmiş çocuklar için kritik ölçüde önemlidir. Bu bağlamda annelerin çocukları ile olan etkileşimlerini daha nitelikli duruma getirmek için erken müdahale oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, erken müdahalenin önemi vurgulanmış, alan yazın taranarak araştırma yapılmış ve KKTC’de erken müdahaleye ilişkin var olan durum incelenmiştir. Erken müdahaleye ilişkin var olan durumun ortaya konulması sonucunda risk altındaki çocukların belirlenerek kritik dönemde  gerekli müdahalelerin yapılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, farklı gelişim gösteren çocuklar, erken müdahaleFull Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.