International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)

The IJTASE is a peer-reviewed, professional scientific journal. It is an international online journal in the field of arts, sports and science education. IJTASE focuses on theorical issues and pedagogical practices in arts, sports and science education.

This journal is published four times a year. The article is to be submitted in Turkish or English. IJTASE publishes research studies employing a variety of qualitative and/or quantitative methods and approaches in the field of arts, sports, and science education. The journal covered by all topics in:

Arts education

Sports education

Science education


Journal Homepage Image


Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 2 (2017)

Table of Contents

Articles

From Editor PDF
Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU (Editor-in-Chief)
IJTASE – Volume 6 - Issue 2 2017 The complete issue PDF
IJTASE - Volume 6 - Issue 2 2017 The complete issue
ENERGY LITERACY SURVEY AT HIGH SCHOOLS IN NORTHERN CYPRUS FULL TEXT PDF
Tahsin ÖYKÜN, Prof. Dr. Serkan ABBASOĞLU
ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR İLE İLGİLİ PROBLEM KURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ FULL TEXT PDF
Tuğba ŞENGÜL AKDEMİR, Prof. Dr. Elif TÜRNÜKLÜ
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEME BAĞLAMINDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? FULL TEXT PDF
Araş. Gör. Dr. Berna TATAROĞLU TAŞDAN, Prof. Dr. Adem ÇELİK
Genel Eğitim Sınıfına Yerleştirilmiş Özel Gereksinimli Öğrencilerin Problem Davranışlarını Azaltmada Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Etkililiği FULL TEXT PDF
Öğr. Gör. Dr. Ersin Ufuk TİMUÇİN, Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK
GÖRÜNTÜLÜ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TEMEL DAYANAKLARI VE NİTELİKLERİ FULL TEXT PDF
Yrd.Doç.Dr.Gürsen TOPSES


ISSN: 2146-9466