TASARIM VE YENİ İFADE ARAYIŞLARI

Esranur KILINÇ, Gonca YAYAN

Abstract


THE SEEKING DESIGN AND NEW EXPRESSIONS

Present day art offers an artists unlimited choices in elements such as thought, material, and idea. Today artists who are in search of new expressions and thoughts can produce works beyond the conventional view of the past. While doing this, sometimes they exceed material boundaries and take advantage of resources that have not been used together or disciplined before. Those artists also encourage the audience to envision while creating artworks that are different from the traditional and aside from ordinary. In that respect, it is aimed in this work to  analyze artwoks of  Anselm Kiefer (1945-…), Omar Kholeif, Kishio Suga (1944-…), Dan Perjovschi (1961-…), Kari Anne Helleberg Bahri (1975-…), Cory Arcangel (1978-…) and Iris Van Herpen (1984-…) who are amongst the artists that reached uniqueness within today`s art along with new expressions and thoughts and acquired attention by exceeding boundaries. In this research literature scanning and artwork analysis methods which are amongst the qualitative research method were used.

Keywords: Design, New expression, Creativity, Contemporary art.

Öz

Günümüz sanatı düşünce, malzeme ve fikir gibi unsurlarda sanatçıya sınırsız seçenekler sunmaktadır. Bugün yeni ifade ve yeni düşünce arayışı içinde olan sanatçılar, geçmişin alışılagelmiş görüntüsünün ötesinde farklı eserler de üretebilmektedirler. Bunu yaparken bazen malzeme sınırlarını aşmakta bazen de daha önce bir arada kullanılmamış veya disipline edilmemiş olanaklardan faydalanmaktadırlar. Geleneksel olandan farklı, sıradanlıktan uzak eserler üretirken bu sanatçılar izleyiciyi de düşünmeye teşvik etmektedirler. Bu anlamda bu çalışmada, yeni ifade ve düşünce arayışı içerisinde, günümüz sanatı içinde özgünlüğü yakalayan ve sınırları aşarak dikkat çekmeyi başaran sanatçılardan Anselm Kiefer (1945-…), Omar Kholeif,  Kishio Suga (1944-…), Dan Perjovschi (1961-…), Kari Anne Helleberg Bahri (1975-…), Cory Arcangel (1978-…) ve Iris Van Herpen’in (1984-…) eserlerinin irdelenmesini amaçlanmıştır. Ele alınan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama ve eser inceleme metodları kullanılmıştır.

Anahtar Terimler: Tasarım, Yeni ifade, Yaratıcılık, Güncel sanat.

KAYNAKÇA

Behar, I. (2017). “The world that reveals that it is a world”: On The Art of Mono-ha and New Materialism. Revista VIS, 16(1), 66-80.

Benjamin, W. ve Jennings, M. V. (2010). The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility. MIT Press, 39(2), 11-38

Biro, M. (2003). Representation and event: Anselm Kiefer, Joseph Beuys, and the memory of the Holocaust. Yale Journal of Criticism, 16(1), 113–146.

Boden, M. (2010). Creativity and art: three roads to surprise. Oxford: Oxford University Press.

Chipp, H. B. (1968). Theories of Modern Art. Berkeley, University of California Press.

Hagman, G. (2010). The artist’s mind: A psycholanalytic perspective on creativity, Modern Art and Modern Artists. Hove: Routledge

Hemmings, J. (2020). Iris van Herpen: Transforming fashion. Fashion theory, 24(2), 287-291

Huyssen, A. (1992). Kiefer in Berlin. The MIT Press, 62(3), 84-101

İnaltekin, H. (2015). Teknoloji ve sanat etkileşiminde sınırlar: Sanatsal yaratıcılık ve izleyici algısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). 1ousand Oaks, CA: Sage.

Turani A. (1975). Sanat Terimler Sözlüğü. Ankara: Toplum Yayınevi.

Vogt, W. P. (2007). Quantitative research methods for professionals. Boston: Pearson Education.

Yılmaz, B. (2018). Çağdaş sanatta nesnesiz sanat düşüncesi. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(4), 258-270

Yoshitake, M. (2013). What Is Mono-ha?. University of Hawai'i Press, 25(12), 202-213

İnternet Kaynakçası

Anselm Kiefer. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_Kiefer

Biography of Omar Kholeif. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: http://www.omarkholeif.com/

Cory Arcangel. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Cory_Arcangel

Dan Perjovschi. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Perjovschi

Iris van Harpen. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_van_Herpen

Kari Anne Helleberg Bahri. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: https://www.ostlandsutsti llingen.no/kari-anne-helleberg-bahri-jubileumskunstner-kongsberg-kunstforening-buskerud/

Kishio Suga. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: https://www.tate.org.uk/art/artists/kishiosuga-12796

Omar Kholeif. (2020, 6 Mayıs). Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Kholeif

Stefan, O. (2013). The Art of Protest: An Interview with Dan Perjovschi. Art in America. Erişim adresi: https://static1.squarespace.com/static/5526ea47e4b0c 120ebd8d303/t/55721b80e4b00834870aa2a0/1433541504305/DP_2013_Art+in+America_Olga+Stefan.pdf

Tasarım. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/

Yaratıcılık. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/

Görsel Kaynakça

Resim 1: Anselm Kiefer, Shevirath Ha Kelim. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://www.artsy.net/artist/anselm-kiefer

Resim 2: Eva ve Franco Mattes, My Generation . (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://www.artsy.net/artist/eva-and-franco-        mattes

Resim 3: Kishio Suga, Akan Nedenler. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://www.kishiosuga.com/

Resim 4: Kishio Suga, Kritik Eğilimlerin Çevresi. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://www.kishiosuga.com/

Resim 5: Dan Perjovschi. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://alchetron.com/Dan-Perjovschi

Resim 6: Dan Perjovschi. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://alchetron.com/Dan-Perjovschi

Resim 7: Dan Perjovschi. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://alchetron.com/Dan-Perjovschi

Resim 8: Kari Anne Helleberg Bahri. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). http://www.kariannehbahri.com/work

Resim 9: Kari Anne Helleberg Bahri. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). http://www.kariannehbahri.com/work

Resim 10: Cory Arcangel, Intallation görünümü: Arkadaşlarınızın ilki olun I. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). http://www.coryarcangel.com/shows/

Resim 11: Cory Arcangel, Intallation görünümü: Arkadaşlarınızın ilki olun II. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). http://www.coryarcangel.com/shows/

Resim 12: Iris Van Herpen. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://www.irisvanherpen.com/

Resim 13: Iris Van Herpen. (Erişim Tarihi: 03.05.2020). https://www.irisvanherpen.com/

 

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.