6. 7. 8. SINIF TÜRKÇE DERS KITAPLARINDAKI METINLERDE MECÂZLI SÖYLEYIŞLERIN KULLANIM SIKLIĞI

Bahar Yaman

Abstract


Metaphor which is a literary term means to use a word, except the real, known meaning of it. Metaphor is used when adding a meaning value to sentence. In addition, it also has a function as adding vitality, beauty and effectiveness to the word. Metaphor, is opposite of the truth. It evokes a sense against the basic meanings of words. In words and idioms that conveys two-ways meaning as metaphor and real; metaphor prevents the real. Due to its structure, Turkish language that enables metaphoric usages. To comprehend the situations that cannot be perceived as its real meaning at early eges is difficult. Texts intended to understanding and usage of metaphor are availabile in Turkish textbooks that are instructing in Second step of Elementary Shools of Turkish Ministry of National Education. In this study, on the basis of texts, metaphor and metaphoric expressions comprehension levels of follawing students will be evaluated.

Keywords: metaphor, word, idiom

ÖZET

Edebî bir terim olan mecaz; edebiyatta bir sözcüğü gerçek, bilinen anlamının dışında kullanmak demektir. Söze anlam değeri katmada mecazdan yararlanılır. Bunun yanı sıra söze, canlılık, güzellik ve etkililik katma fonksiyonu da taşımaktadır. Mecaz, gerçeğin karşıtıdır. Sözcüklerin temel anlamlarına karşı bir anlam çağrıştırır. Gerçek ve mecaz anlam olmak üzere iki yönlü anlam taşıyan söz ve deyimlerde mecaz gerçeği engeller. Türk dili yapısı itibariyle mecazlı kullanımlara imkan tanıyan bir dildir. Gerçek anlamıyla algılanmayan bu durumu küçük yaşlarda kavramak güçtür. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarının İkinci Kademesi(6-7-8.sınıflar)nde okutulan Türkçe ders kitaplarında mecazın anlaşılması ve kullanımına yönelik metinler mevcuttur. Bu çalışmada, metinlerden hareketle sözü edilen sınıf öğrencilerinin mecazı ve mecazlı anlatımları kavrama düzeyleri değerlendirilecektir.

Anahtar sözcükler: mecaz, sözcük, deyim


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)