ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA CİNSİYET FARKLILIKLARININ, FİZİK DERSİNDE İNTERAKTİF VE KLASİK EĞİTİMİNDE BAŞARISININ KARŞILAŞTIRILMASI

Adem KORKMAZ, Abdülkadir YILDIZ

Abstract


In this study, it was aimed to apply the physics course that is taught in secondary schools with teaching model which is based on interactive training of students and different from classical teaching model in order to increase the academic success of students. The physics course which was chosen as a model course was applied on a total of 69 students from two secondary schools in the city of Kilis with the training techniques of computer-based education, simulated and animated education for learning the course much easier and the clarity of course. In practice, two subjects were chosen from the curriculum of the Ministry of Education, and they were compiled the Flash program. During the teaching of subjects, the experiments were shown with simulation techniques. The obtained data were analyzed and interpreted by the t-test. The results of interactive teaching methods and classical teaching methods on student success were compared with each other.

Keywords: : Physical education, Interactive physics education, simulation, computer-aided education.

ÖZET

Bu çalışmada, ortaöğretim okullarında okutulan fizik dersinin öğrencilerde akademik başarının artırılması için klasik öğretimden farklı olarak interaktif eğitime dayalı bir öğretim modeli ile öğrenciler üzerinde uygulanması amaçlanmıştır. Model ders olarak seçilen fizik dersi, anlaşılırlık ve daha kolay öğrenilmesi amacıyla bilgisayar destekli eğitim, simülasyonlu ve animasyonlu eğitim teknikleri ile Kilis ilindeki genel lise türünde eğitim yapan okulda 2 şube ve 69 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Uygulamada, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında öğretilen konular arasında iki konu seçilerek bilgisayar ortamında Flash programı ile derlenmiştir. Konuların öğretimi esnasında deneyler simülasyon yöntemleri ile gösterilmiştir. Elde edilen veriler t-testi ile analiz edilip yorumlanmıştır. İnteraktif sistemli öğretim yöntemleri ile klasik öğretim yöntemlerinin,  öğrencilerin cinsiyet farklılıkları üzerindeki başarıları üzerinde birbiriyle mukayese edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Fizik eğitimi, İnteraktif fizik eğitimi, simülasyon, bilgisayar destekli eğitim.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)