DAVRANIŞÇI VE VAROLUŞÇU–HÜMANİSTİK PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARININ AYIRTEDİCİ VE ÖRTÜŞEN NİTELİKLERİ

Gürsen Topses

Abstract


This paper aims to emphasize the fact that psychoanalytic, behaviorist, existentialist and humanistic psychological counseling theories bore structurally distinguishing qualities in the beginning but later, interacting, acquired common characteristics as regards certain concepts and methods and exchanged certain concepts and methods. This situation, which can be regarded as a reverberation of the eclectic point of view can be accepted as an example to the need for sciences to be in cooperation with each other. In this article, along with the distinguishing characteristics of these theories, overlapping qualities are also pointed out. Effort has been made to point out that the ideas of Albert Ellis and Beck which highlight the integrity of conscience and feelings have common points with existentialist and humanistic psychological counseling theories. Furthermore, the interaction of Dollard and Miller, yet other behaviorist theorists, with the psychoanalytic theory is discussed in the paper.

Keywords: psychological counseling, behaviorist, existentialist and humanistic theory.

ÖZET

Bu makalede, başlangıç yıllarında, birbirlerinden yapısal olarak ayırtedici nitelikler taşıyan psikoanalitik, davranışçı varoluşçu ve hümanistik,  psikolojik danışma kuramlarının, sonraki yıllar içinde birbirleriyle etkileşim içine girerek bir kısım kavram ve yöntemler açısından ortak paydada birleştikleri, birbirleriyle kavram ve yöntem alışverişine girdikleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Psikolojik danışma psikolojisi içinde, eklektik görüşün bir yansıması olarak da  kabul edebileceğimiz bu durum, aslında günümüzde bilimlerin birbirleriyle işbirliği içinde olmaları gerektiğinin bir örneği sayılabilir. Bu makalede, kuramların ayırtedici niteliklerinin yanında, birbirlerinden  örtüşen nitelikleri belirtilmiştir. Bir davranışçı kuramcı olarak Albert Ellis ve Beck’in bilinç ve duyguların bütünlüğünü öne çıkartan görüşlerinin, varoluşçu ve hümanistik psikolojik danışma kuramlarıyla ortak noktaları gösterilmeye çalışılmıştır. Yine bir davranışçı kuramcılar olan Dollard ve Miller’in psikoanalitik kuramla olan etkileşimleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma, davranışçı ve varoluşçu-hümanistik kuram.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)