RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARININ OKUL KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Yaşar YAVUZ, Emel YILMAZ

Abstract


The purpose of this study is to describe the school culture of the state and private primary schools by teacher and students’ perception. Research model was surveying model. The population of this research is teachers and students in primary schools in the metropolitan area of Izmir. The research sample consisted of 567 teachers and 746 students, working and studying in 25 primary schools in the metropolitan area of Izmir in 2010-2011. The data on school culture was obtained by using School Culture Scale which is developed by the researcher. Data was analyzed through arithmetic means, standard deviation and t-test. The findings of the research indicate that private primary school teachers' scores about perceptions of school culture are higher than those of state primary school teachers’. This perception is just the opposite on the basis of students. High cultural perception is seen at the state primary schools rather than private schools.

Keywords: School culture, private school, state school

ÖZET

Bu araştırmada, resmi ve özel ilköğretim okullarının kültürünün, öğretmen ve öğrenci algılarına göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  Araştırma modeli tarama türüdür.  Araştırmanın evrenini İzmir ili anakent ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde, 2010-2011 öğretim yılında seçilen 25 ilköğretim okulunda görev yapan 567 öğretmen ve öğrenim gören 746 öğrenci yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 122’ si özel 445’ i resmi ilköğretim okulunda görev yapmaktadır. Öğrencilerin ise 147’ si özel 599’ u resmi ilköğretim okulunda öğrenim görmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin okullarının kültürüne ilişkin görüşleri, araştırmacı tarafından geliştirilen “okul kültürü ölçeği” ile alınmıştır. Veriler standart sapma, aritmetik ortalama ve t testi sonuçları dikkate alınarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, okul kültürüne ilişkin özellikleri özel okulda çalışan öğretmenlerin devlet okulunda çalışan öğretmenlerden daha çok önemli buldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin okul kültürü algılarında ise durum bunun tam tersidir. Okul kültürüne ilişkin özellikleri daha önemli bulanlar devlet okulunda okuyan öğrencilerdir.

Anahtar Sözcükler: Okul kültürü, özel okul, resmi okul


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)