ÖZEL EĞİTİMDE DRAMA DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ)

Emine Eratay

Abstract


The objective of this study is to evaluate drama lessons in special education that are provided in Turkish and English to students of special education division and Erasmus students. The study group of the study which is planned as a technical scientific cooperative action research consisted of 30 students from the special education division of a university in the Black Sea Region and two girl students with the alias of Emilly and Jane, who attended the lessons at the division with the Erasmus Program in 2011-2012 spring term. Lesson applications have been provided personally by the author and were supported by a group of three drama specialists. Diaries, observations, lesson documents, specialist opinions, drama lesson evaluation forms, drama applications reliability form and student’s assignments were used as data collection instruments. It was observed that the application provided plausibility, transferability, approvability; provided descriptive, evaluative, interpretive validity and that the reliability was 90% between the observers. It was concluded in the study that the problems encountered in the 14 week drama lesson in special education were eliminated; the lesson provided information on drama, fulfilled the criteria in different drama criteria and created positive impacts on the students, and recommendations we made.

Key words: Drama in special education, action research.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı özel eğitim bölümü öğrencileri ve erasmus öğrencileri ile Türkçe ve İngilizce olarak işlenen özel eğitimde drama dersinin değerlendirilmesidir. Teknik bilimsel işbirlikçi eylem araştırması şeklinde planlanan araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bir üniversitenin özel eğitim bölümünden 30 öğrenci ve 2011-2012 bahar döneminde erasmus programıyla bölümden ders alan Emilly ve Jane kod isimli iki kız öğrenci oluşturmuştur. Ders uygulamaları bizzat araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş, üç kişilik bir drama uzman grubu tarafından desteklenmiştir. Veri toplama aracı olarak kamera kaydı, günlükler, gözlemler, derse ait dökümanlar, uzmangörüşleri, drama dersi değerlendirme formları, drama uygulamaları güvenirlik formu, öğrenci ödevlerinden yararlanılmıştır. Uygulamanıninandırıcılık, transferedilebilirlik, onaylanabilirliksağladığı; betimleyici, değerlendirici, yorumlayıcı geçerlik sağladığı ve gözlemciler arası güvenirliğin %90 olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda 14 hafta süren özel eğitimde drama dersinde yaşanan sorunların aşıldığı, dersin drama hakkında bilgilenme sağladığı, farklı drama kriterlerindeki ölçütleri karşıladığı ve öğrencilerde olumlu etkiler yarattığı sonuçlarına ulaşılmış, önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitimde drama, eylem araştırması.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)