1945 - 1970 ARASI MÜZİKTE AVANGARD AKIM VE AVANGARD BESTECİLER

Gülşen G. ERDAL

Abstract


Avant-garde qualifies the experimenter artists who deny the approved and valid sense of art of the day and their works. The French-origin term avant-garde was used for the creators who preceded the general criteria and did things which hadn’t been done before as of the 19th century. Berio, Nono, Maderna, who were the important representatives of avant-garde music in 1960s beginning in the late 1950s, turned towards free 12-tone-music and formed the Italian school of avant-garde music of 1960s. The contemporary music movement, which was shaped by Boulez, Stockhausen, Berio, Nono, Maderna, Cage, Carter, Babitt during the period including 25 years between 1945 and 1970 after the World War II, went under the name of Avant-garde.

Keywords: music of the 20th century, avant-garde music, the avant-garde composers.

ÖZET

Avangard, günün onaylanmış ve geçerli sanat anlayışlarını yadsıyan deneyci sanatçıları ve onların yapıtlarını niteler. Fransızca kökenli avangard terimi, 19.yy.dan itibaren genel ölçütlerin önünde giden ve yapılmayanı yapan yaratıcılar için kullanılmaktaydı. 1950’li yılların sonlarından başlayarak 1960’lı yılların Avangard müziğinin önemli temsilcilerinden olan Berio, Nono, Maderna serbest 12 ton müziğine yöneldiler ve 1960’lı yılların avangard müziğinin İtalyan ekolünü oluşturdular. 2. dünya savaşının sonrasında 1945 – 1970 arası 25 yılı içeren bu dönemi Boulez, Stockhausen, Berio, Nono, Maderna, Cage, Carter, Babitt ile biçimlenen çağdaş müzik hareketi Avangarde adıyla tanındı.

Anahtar Sözcükler: 20.yy müziği, Avangard akım, avangard besteciler


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)