DERS DIŞI SOSYAL (MÜZİKSEL) ETKİNLİKLERİN GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KURAL DIŞI DAVRANIŞ GÖSTERME EĞİLİMLERİNE ETKİLERİ

Köksal Apaydinli, Nezihe Şentürk

AbstractBu araştırmanın amacı, ders dışı sosyal (müziksel)  etkinliklerin genel lise öğrencilerinin kural dışı  davranış gösterme eğilimlerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara  ilindeki resmi genel liselerde okuyan 486 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen sosyal (müziksel) etkinlikler bilgi formu ve kural dışı davranış ölçeği uygulanmış, verilerin analizinde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ders dışı müziksel etkinliklere katılan, okul içi ve okul dışı sosyal etkinliklerde görev alan öğrencilerin kural dışı davranış gösterme eğilimlerinin bu tür etkinliklerin hiçbirinde yer almayan öğrencilere göre daha az olduğu saptanmıştır. Bu bulgular sonucunda müzik eğitimine bağlı sosyal etkinliklerin önemine ve işlevselliğine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Sosyal Etkinlikler, Genel Lise, Ergenlik, Kural Dışı Davranışlar.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)