ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK ETİK KURALLARDAN HABERDAR OLMA VE ONAYLAMA DERECELERİ

Hasan ÖZDER, Serdal IŞIKTAŞ, Fatoş ERDOĞAN

Abstract


In this study, instructors at the Universities of TRNC were investigated on the process of research, academic degrees and certification to be aware of unethical behavior. Prepared for this purpose, a questionnaire consisting of 23 items, a one by one interview was applied to 72 academics both on an internet and a face to face environment. These substances are investigating and questioning at which university the instructor worked during his/her tenure, his/her academic ethics education, degree and the number of his/her academic publications. Faculty members, it is wanted to be drew attention to the materials out of 10 of being aware and approval detail. As a result of these, academic teaching staff’s unethical behaviors, attitude as it should be approached objectively and honestly with an emphasis and the provision of audit on education.

Keywords: Ethic, academic unethical behavior, scientific ethics, plagiarism, scientific misconduct.

ÖZET

Bu çalışmada, KKTC Üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, araştırma sürecine ilişkin, akademik etik dışı davranışlardan haberdar olma ve onaylama dereceleri araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan, 23 maddeden oluşan bir anket, toplam 72 öğretim elemanına gerek sanal ortamdan, gerek bire bir görüşme ile uygulanmıştır. Bu çalışma içerisinde yer alan anketin 23 maddesi bulunmaktadır. Bu maddeler öğretim elemanının hangi üniversitede görev yaptığı, almış olduğu akademik etiği eğitimi, akademik unvanı ve akademik yayın sayısına göre sorgulanmış ve araştırılmıştır. Öğretim elemanları, maddelerin 10 tanesinde haberdar olma ve onaylama durumlarındaki ayrıntı dikkat çekmiştir. Bu durum, öğretim elemanlarının hangi özelliğinin etkisi olduğu irdelenmiştir. Sonuç olarak; öğretim elemanlarının akademik etik dışı davranışlarında tutumun nesnel, objektif ve dürüst bir yaklaşımla olması gerektiği gibi etik eğitimine önem verilerek, denetimin sağlanmasıdır.

Anahtar Sözcükler: Etik, akademik etik dışı davranış, bilimsel etik, intihal, bilimsel yanıltma.

 

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)