ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK İSTEME NEDENLERİ

Mehmet DEMİRKOL, Mehmet DOĞRU, Cihat DEMİR

Abstract


The purpose of this study is to identify the reasons of teacher candidates to pursue a master's degree. The study group consists of teacher candidates requesting for a master's degree who study in Dicle University, Ziya Gökalp Education Faculty, Primary Education Department in 2013 Academic Year. This research is a descriptive study which has been carried out by content analysis, a qualitative research pattern. Unconfigured interview, a qualitative research method, was used in this research. According to the findings of the research, teacher candidates stated their reasons in order as follows: Building an academic career, specializing in their fields, doing academic researches, being helpful in the community, advantages in comparison with being a teacher, concerns for the appointment and future, financial concerns, problem sabout military draft and admiring academics. Although concerns  for the appointment and future were one the reasons of some of the 4th graders, no such reasons were stated among 3rd graders.

Keywords: Postgraduate Education, Teaching Profession, Teacher Candidates

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini belirlemektir. Çalışma grubu, 2012-2013 akademik yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğrenim gören ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen 60 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olan içerik analizi ile yürütülmüş betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmamış mülakat kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları sırasıyla:  kariyer yapma, alanında uzmanlaşma, akademik çalışmalar yapma, toplumda faydalı olma, Öğretmenlikten daha iyi görülmesi, atanma ve gelecek kaygısı, maddi olanak, askerlik problemi, özenmeden dolayı lisansüstü eğitim yapmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bununla beraber 4. sınıfta okuyan atanma ve gelecek kaygısından dolayı lisansüstü eğitim yapmak istedikleri söylemiş, 3. sınıf öğretmen adaylarında bu bulguya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Adayları

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)