GÜNEY KORE İLE KKTC’ DE UYGULANAN MATEMATİK EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Nurdan Özreçberoğlu, Çağda Kıvanç Çağanağa

Abstract


Mathematics is known to be one of the subjects that is established around the world as a topic that has no language. This could considerably be due to its symbols, shapes and formulas. As a result to this, this study compares the educational system of mathematics and its structure in the TNRC and in South Korea. Based on the result of the organization of TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) it was seen that South Korea was appropriate for this case. The research was based in investigating the mathematics educational system in middle schools in both countries.  The reason for comparing the differences among the two chosen countries was the principles, the content and the purposes of what was taught in mathematics. This addresses the reason a qualitative research was used in this inquiry to compare South Korea and TRNC mathematics educational system.It is considered that if a country wants to improve its educational system it mostly depends on the individuals that live there, as a result, an individual can only develop by having a strong educational system in their country. It was observed that students in South Korea knew how to solve equations were able to resolve problems in their daily lives.

Keywords: Educational System in Mathematics, South Korea, TRNC

ÖZET

Tüm dünyada ayni dilin kullanıldığı matematikte(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) KKTC’ nin nasıl bir sistem ve yapı izlediği ile dünyadaki diğer ülkeler arasında kullanılan matematik sistem yapısı incelenmek istenmiştir. Bu doğrultuda yapılan incelemelerde ortaöğretime bağlı ortaokul matematik eğitimi sistemi ele alınmıştır. Bu sebepten ötürü yapılan bu araştırmada, dünyadaki ülkeler arasında uygulanan en iyi matematik eğitim sistemine hakim olan ülke (Güney Kore) ile KKTC’ de uygulanan matematik eğitim sistemi karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada, KKTC ve Güney Kore’de uygulanan ortaokul matematik eğitim programının amacı, ilkeleri, içerikleri ve süreçte öğretilmesi hedeflenen kazanımlarınkarşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, KKTC ve Güney Kore’nin ortaokul matematik eğitimi programının üç boyutta incelenmesini ve iki ülkenin eğitim sistemlerinin yapısı konuları açısından ele alınmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın verilerini toplamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma TIMSS sonuçlarına göre en iyi matematik sonucuna sahip olan Güney Kore ile KKTC de uygulanan matematik eğitim sisteminin karşılaştırılması ile eğitim sistemindeki sorunların çözümlenmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bir ülkenin gelişebilmesi ancak o ülkenin insanlarının gelişmesine bağlı insan kaynaklarıyla mümkün olduğu düşünülerek, tam da bu sebepten insanların gerekli eğitimi alarak değişen yeniliklere ve bilgilere ayak uydurmasıyla üretken bireyler olarak yetişeceği düşünülmektedir. Sonuç olarak ise genel olarak Güney Kore’deki öğrencilerin KKTC’deki öğrencilere oranla, hayatta karşılaştıkları sorunları, matematikteki denklemlerin kendilerine katmış olduğu problemleri çözebilme yetenekleri ile başarıyı net bir şekilde sağladıkları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler; Matematik Eğitim Sistemi, Güney Kore, KKTC


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.