BİR FAKTÖR OLARAK EĞİTİMİN KADININ AİLE İÇİ KARARLARA KATILIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Latife Kabaklı Çimen

Abstract


In this study, we attempt was to determine the effectiveness of woman’s education in their participation in making domestic decisions through the chronological development of Turkish families from past to present. We dwelt  on the factors determining the status of women,  the division of labour, the roles they play and how far the level of their education was influential in decision-making with in the family. In this article we preffered to use, quantitative research methods to achievemore contrete outcomes. As a result of extended research involving 600 cases, it was found that the more the level of education of womens rises the more their contributions to household income and their status with in the family, and society will boost. It was also concluded that a rise in the womens education result in greater decision-making. It is concluded that arise in the level of womens education results  in greater  decision-making input on the part of all the  partners in the family. The analysis demostrated that while the decision which have a high degree of importance in financial matters fort he family,such as buying and selling real estates, high  purchases, holidays and saving  are generally taken by men alone, the rate of shared decision-making regarding finances has decreased.

Key Words: family, woman, partner, decision making, education

ÖZET

Bu çalışma ile Türk ailesinin geçmişten bugüne kadar geçirdiği süreçte eğitimin kadının aile içi kararlara katılımı üzerinde etkinliğini tespit edilmek amaçlanmıştır. Kadının aile içindeki statüsünü belirleyen faktörleri, aile içindeki iş bölümünü, rollerini ve aile içi kararlardaki etkinliğinin kadının eğitim düzeyine göre nasıl etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yönetimi kullanılmıştır. 600 örneklem üzerinde yapılan çalışmanın sonucunda eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların hane gelirine katkılarının; aile içinde ve toplumda statülerinin yükseldiği tespit edilmiştir. Geleneksel aile yapısında erkek tarafından alınan kararlar; kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe ortak alma eğiliminin arttığı görülmüştür. Fakat gayrimenkul ve araba alım satımı, tatil ve tasarruf gibi önem derecesi yüksek maddi konularda ise erkeğin tek başına karar verme oranında yükselme görülürken, birlikte karar verme oranının düştüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: aile, kadın, eş, karar verme, eğitim


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)