Öğretmen Adaylarının Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cihan BULUT, Nergüz BULUT SERİN

Abstract


An Examination of the Relationship between Teacher Candidates' Level of Compliance with University Life and Life Satisfaction

The research aims to state adaptation level and life satisfaction level and the relationship between adaptation to university life and life satisfaction of teacher candidate  being beginner. affect the adaptation to university life and level of life satisfaction of teacher candidate.  The sample of this study consists of 187 women ( %62) and 113 men (%37), totally 300 students, registered in different undergraduate programs in between 2015-2016, and studying in education faculty of a private university in North Cyprus of Turkish Republic. The students participating to the research are applied “Personal Information Form”, “Life Satisfaction Scale”, “University Life Scale”. The result of the research confirms that there is a positive meaningful relationship among “Life Satisfaction Scale” and “University Life Scale” and all sub dimensions. It also shows that life satisfaction level and adaptation to university life of preserver teachers has positive relationship. The height level of life satisfaction increases life of university and the variables coming out with the effect of the events in the life.

Keywords: University, adaptation to university life, life satisfaction, university students, teacher candidate

ÖZET

Bu çalışmada, üniversiteye yeni başlayan öğretmen adaylarının, yüksek öğrenim yaşamına uyum düzeylerini ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek ve üniversite yaşamına uyum ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.Çalışmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında  KKTC’de bulunan özel bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören, çeşitli lisans programlarına kayıtlı, 187 (% 62) kadın ve 113 (%37) erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenci tarafından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu”, “Yaşam Doyumu Ölçeği”, “Üniversite Yaşamı Ölçeği” uygulanmıştır.Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, “Yaşam Doyumu Ölçeği” ile “Üniversite Yaşamı Ölçeği” ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu çalışma sonuçlarında üniversiteye yeni başlayan öğretmen adaylarının, yaşam doyumu düzeyleri ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Öğretmen adaylarında, yaşam doyumu düzeyinin yüksekliği aynı zamanda yüksek öğrenim hayatına ve bu yeni hayatın beraberinde getirdiği değişkenlere uyum düzeyini de artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, üniversite yaşamına uyum, yaşam doyumu, üniversite öğrencileri, öğretmen adayı.


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)