İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE YÜKLEME KURAMI PERSPEKTİFİNDE NİTEL BİR İNCELEME

Sabahat Özmenteş

Abstract


The purpose of this study is to determine elementary school students beliefs about the success and failure in music classes and to analyze the data in the perspective of attribution theory. In the study 2 open-ended questions were taken and analyzed from 163 students studying at Fatmagul Ozpınar and Maresal Fevzi Cakmak Elementary Schools in Antalya.  The students were asked “Do you think you are successful in music lessons?” and “What causes do you think your success and failure in music?” The analyses of data showed that students attribute their success and failure in music lessons to several causes. Students attribute their success to studying exams, liking music and music lessons, teacher characteristics, attitudes towards lessons, their ability and effort. They attribute their failure to not having talent, negative behaviors of their other friends in the classroom, not liking the songs and decline to study for music lessons.

Key Words: elementary, music education, attribution theory

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin müzik derslerindeki başarı ve başarısızlıklarının nedenlerine yönelik inançlarını ortaya çıkartmak ve yükleme kuramı perspektifinde tartışmaktır. Araştırmada Fatmagül Özpınar ve Maresal Fevzi Cakmak ilköğretim okullarında okuyan 163 öğrenciye 2 açık uçlu soru çözümlenmiştir. Öğrencilere “Sizce müzik derslerinde başarılı mısınız?” ve “Müzik derslerindeki başarı ve başarısızlığınız hangi nedenlere bağlıdır?” soruları yöneltilmiştir. Verilerin çözümlenmesi sonucunda öğrencilerin müzik derslerindeki başarı ve başarısızlıklarını çeşitli nedenlere yükledikleri anlaşılmıştır. Öğrenciler dersteki başarılarını sınavlara çalışmaları, müziği ve müzik dersini sevmeleri, öğretmen özellikleri ve müzik dersine yönelik tutumları, yetenek ve çabalarına yüklemektedirler. Başarısızlıklarını ise yeteneklerinin olmamasına, sınıfta diğer arkadaşlarının olumsuz davranışlarına, dersteki şarkılardan hoşlanmamalarına ve müzik dersi için çalışmamalarına yüklemektedirler.

Anahtar Kelimeler: ilköğretim, müzik eğitimi, yükleme kuramı


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)