TERS-DÜZ SINIFLAR (FLIPPED CLASSROOM) VE YENİ NESİL EĞİTİM DİJİTAL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Songül ŞAHİN, Ziya ŞAHİN

Abstract


Current technological developments require educational systems and applications to change. It needs to be emphasized that traditional definitions and approaches of education are insufficient as a result of the increase in variety of on-line learning environments, particularly, due to the increase in the use of Facebook, Twitter and many novel educational applications and the increase in the concerns about the appropriate use of them. The need for meetingindividual learner needs and wants through different means and methods has become inevitable. In today’s educational approaches, in which learners take precedence over the teacher,and with the influence of information technology, digital student coaching, as a novel concept, has come up in connection to flipped classroom method which is a different type of educational application. Digital learner coaching; based on assumptions and principles, is a face-to-face and on-line education and development techniquewhich is based on scientific studies and supposes to activate learners’ learning process, help learners gain and improve skills according to their own  developmental properties in virtual and real environments and thus improve their performance. In this study, the impact of digital student coaching on flipped classroom method was discussed.

Key Words: Digital student coaching, flipped classrooms, e-learning

ÖZET

Günümüz teknolojik gelişmeleri eğitim sistemlerini ve uygulamalarını değişime zorlamaktadır. Özellikle Facebook  Twitter  vb. birçok yeni uygulama ile cevirim içi öğrenme ortamlarının çeşitlendiği ve bunların uygun  kullanımıyla kaygıların artığı düşünüldüğünde  geleneksel eğitim anlayış ve tanımlarının yetersiz kaldığı söylenebilinir. Bireyin öğrenme gereksinimi ve isteğinin farklı yol ve yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerekliliği zorunlu hale gelmiştir. Öğrenenin öğretenin önüne geçtiği çağımızda bilişim teknolojisindeki gelişmeler farklı bir eğitim uygulaması olan ters-düz sınıfyöntemine bağlı olarak yeni bir kavram olan dijital öğrenci koçluğunu doğurmuştur. Dijital öğrenci koçluğu;  varsayım ve prensipler itibari ile öğrencinin öğrenme sürecini etkinleştiren, öğrencinin sanal ve gerçek ortamda gelişim özelliklerine göre becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini, bu sayede performanslarını iyileştirmelerini mümkün kılan çeşitli alıştırmalara dayalı yüz yüze ve cevirim içi eğitim ve geliştirme tekniğidir. Bu çalışmada dijital öğrenci koçluğunu ters-düz sınıf yöntemine etkisi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Dijital öğrenci koçluğu,  ters-düz sınıf, e-öğrenme

 


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)