İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN MARMARA KARAR VERME BECERİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sefer ADA, Z. Nurdan BAYSAL, Burcu DEMİRBAŞ NEMLİ

Abstract


DEVELOPMENT OF THE MARMARA DECISION-MAKING SKILL PERCEPTION SCALE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

This study aims at developing a scale that aims at measuring the decision making skill perception in primary school students. Data was collected from total 584 students, 286 being in third class and 298 in fourth class, for conducting validity and reliability studies for the scale. Exploratory factor analysis was calculated for the validity studies and cronbach alpha reliability coefficient was calculated for reliability studies. As a result, it was seen that the “The Marmara Decision-Making Skill Perception Scale for Primary School Students”, which has 5 factors, 17 articles and which is of 4-point likert type, has usable features.

Key Words: Primary school decision-making, skill, scale development.

Özet

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerine yönelik karar verme beceri algısını ölçmeyi amaçlayan bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için 286’sı üçüncü sınıf ve 298’i dördüncü sınıf olmak üzere toplam 584 öğrenciden veriler toplanmıştır. Geçerlik çalışmaları için açımlayıcı faktör analizi, güvenirlik çalışmaları için cronbach alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bunun sonucunda 5 faktörlü, 17 maddeli, 4’lü likert tipinde “İlkokul Öğrencileri İçin Marmara Karar Verme Beceri Algısı Ölçeği”nin kullanılabilir niteliklere sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, karar verme, beceri, ölçek geliştirme.


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)