ÇOKLU YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİR ÇOCUKTA VİDEO İLE İPUCU ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÇOCUĞUN OYUN OYNAMA BECERİ İLİŞKİLİ HAREKETLERİ ÜSTÜNDEKİ ETKİLİLİĞİ

Gül KAHVECİ

Abstract


EFFECTIVENESS OF VIDEO-PROMPT INSTRUCTIONAL APPROACH ON CHILDREN’S PLAY-SKILL RELATED MOVEMENTS IN A CHILD WITH MULTIPLE DISABILITIES

One of the problems faced by special education teachers is to teach children with multiple disabilities how to play games. On the other hand, it is possible to teach for these children to play games with computers, video prompting, appropriate software, hardware and adapted toys. The related article was carried out in order to reveal the effectiveness of the teaching practice presented in the form of conjoint behavior consultation involved in video prompting in children with multiple disabilities for teaching three different playing behaviors. The participant in the study is an 8-year-old girl with cerebral palsy (CP) and mental retardation, using glasses. Her mother took short video recordings from the places where they go together with her phone and by using these recordings some voices and some video effects were added in order to create video prompting material. As a result, after data collection we get the impression that for children with multiple disabilities, the video prompting method may be an effective way of teaching the playing ability in the context of the conjoint behavioral consultation procedures.

Key words: Multiple disabilities, conjoint behavior consultation, video prompting, playing, special education

Özet

Özel eğitim öğretmenlerinin karşılaştıkları problemlerden biri de çoklu yetersizliğe sahip olan çocuklara oyun becerilerini kazandırmaktır. Oysaki bilgisayarlar ve video ipucu ile verilen destekler, uygun yazılım, donanım ve uyarlanmış oyuncaklarla bu çocukların oyun oynamaları mümkün gözükmektedir. İlişkili makale oyun becerilerinin çoklu yetersizliğe sahip olan çocuklarda birleştirilmiş davranışsal konsültasyon süreçleri içinde yer alan video ile ipucu şeklinde sunulan öğretim uygulamasının üç farklı oyun oynama hareketi üzerindeki etkililiğini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcı serebral palsiye sahip, gözlük kullanan ve aynı zamanda orta seviyede zihinsel yetersizliği olan 8 yaşında bir kız çocuğudur. Çocukla birlikte gittiği her yerde anne telefonu ile kısa videolar çekmiş ve bu videolar dikkat çekici hale dönüştürülmesi için ses ve görüntü efektleri eklenerek video ile ipucu stratejisinin uygulanmasında yararlanılmıştır. Sonuç olarak, toplanan uygulama verilerinden yola çıkıldığında, çoklu yetersizliğe sahip çocuğun video ile ipucu yönteminin birleştirilmiş davranışsal konsültasyon çerçevesinde gerçekleştirilen oyun oynama becerisini kazanmada etkili bir yöntem olabileceği izlenimi elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Çoklu yetersizlik, birleştirilmiş davranışsal konsültasyon, video ile ipucu, oyun oynama, özel eğitim


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)