KESİR VE RASYONEL SAYILAR KONUSU İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE DÜŞÜNCELERİ

Hasan ALTUN, Adem ÇELİK

Abstract


Various learning activities can be organized with the aim of helping students to learn the learning difficulties in mathematics lessons, their missing learning behind their common misconceptions and misconceptions. Various tools can be used for this purpose and various teaching materials can be developed. The aim of the study is to help the students to learn these concepts more meaningfully and permanently by investigating knowledge and ideas about the concepts of fractions and rational numbers of the seventh grade students in primary education. Besides, measurement and evaluation techniques used in mathematics lesson are to determine the thoughts about the ways of utilization of technology

Key Words: Fractions and rational numbers, technique and technology, measuring and evaluating

ÖZET

Öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme güçlüklerini, ortak yanılışlarının gerisinde yatan eksik öğrenmelerini ve kavram yanılgılarını gidermek amacı ile çeşitli öğrenme öğretme etkinlikleri düzenlenebilir. Bu amaçla değişik araçlar kullanılabilir ve çeşitli öğretim materyalleri geliştirilebilir. Yapılan çalışmada amaç, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin kesirler ve rasyonel sayı kavramları ile ilgili bilgi ve düşüncelerini araştırarak öğrencilerin bu kavramları daha anlamlı ve kalıcı öğrenebilmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca matematik dersinde kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri, teknolojiden yararlanma şekilleri konusunda düşüncelerini tespit etmektir.

Anahtar Sözcükler: Kesir ve Rasyonel sayılar, teknik ve teknoloji, ölçme ve değerlendirme.

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.