DİJİTAL ORTAMDA KÜLTÜR VE SANAT

Benan Çokokumuş

Abstract


Digital Media and artistics culture can be evaluated as one of the most remarkable developments which are felt strongly each day. It is an indispensable part of human action tending to meet and mediate his needs with age necessities.This artistic and cultural action has differences depending on the characteristics of age. The long was inner and outer, art has followed, brought a lot of samples of new forms and a great accumulation from past to date. Digital culture have taken over image producing from competent eyes and changed it to a social network that can be carried out by anyone. This situation lead up to the idea of anyone can do and achieve anything he wants. Today digital culture and artistic culture strategies, values and targets are being revise. Institutions are defining their vision and mission considering these variables. It is understood that if We create well planned designs covering the age in total and considering that they are related to society’s past, present and future, artistic and educational approaches will become as much valuable as they have not been so till today.

Keywords: written culture, oral culture, digital culture, digital media, artistic culture

ÖZET

Dijital Media ve Sanatsal Kültür, gereksinimlerini çağın özellikleriyle örtüştürme ve uzlaştırma eğiliminde olan insanın, yeniyi oluşturma eyleminde vazgeçilmez bir parçasıdır.Bu kültürel eylem çağımıza özgü farklılıklar içermektedir. Çünkü geçmişten günümüze, dışarıdan ve içerden kültür ve sanatın izlediği uzun yol, beraberinde büyük bir birikimi ve yeni biçimlerin doyum hissi veren pek çok örneğinide bugüne taşımıştır. Dijital kültür görüntü üretimini yetkin gözlerden devralarak herkesin başarabileceği bir sosyal alan haline getirmiştir.Bu durum herkesin her şeyi yapabileceği ve başarabileceği düşüncesini oluşturmuştur. Günümüzde, dijital kültür, kültür tarih stratejileri, değerleri ve sonuç olarak hedefler yeniden gözden geçirilmekte,kurumlar vizyon ve misyonlarını bu değişkenleri göz önünde bulundurarak belirlemektedirler. Dijital ortamda kültür ve sanat yaklaşım biçimlerinin; toplumun geçmişi, bugünü ve yarınıyla Ilintili olduğu ve çağı bütünsel bakımdan kavrayıcı, iyi planlanmış tasarımlar oluşturduğu sürece,şimdiye değin görülmemiş ölçüde değerleneceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: yazılı kültür, sözlü kültür, dijital kültür, dijital medya, sanatsal kültür


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)