TRADITION IN ARTWORKS OF AI WEIWEI

Mustafa Cevat ATALAY

Abstract


Aİ WEİWE’İN SANAT YAPITLARINDA GELENEK

Ai Weiwei is a cantradictory, modern and activist artist who interrelates his daily life with traditional arts in his compositions in an extraordinary way. He was criticized by Chinese public servants because of cantradictory features of his artworks and he was obstructed. He employs unusual methods. He was influenced by previous  career of Dada, Duchamp, Jasper, Johns and Andy Warhol and also with the effect of his western education, he has a conceptional approach in art. He wants to attract notice to social issues by way of combining tradition and conceptual art in humorous and ironic way. The artist that prefers cantradictory way of expression has respect and loyalty to traditional Chinese art.  He enlived the traditional Chinese culture by way of demonstrating traditional esthetical approach in his artworks. He commented the modern approach of his  western art as critical thinking. It is clearly seen that, his materials and techniques that dominates his works are related with tradition and history. According to him, traditional art should not fade away. Nevertheless, we can see a consistent reckoning against tradition in conceptional bases in his works. For this reason, description of tradition gained different character than many other artist. He redefines the tradition in his genuine works. Furthermore, according to the artist the  massive products that are sold to whole World from China have no aesthetical or genuine value as well. The vast majority of these industrial products are plastic. He thinks that these products criticize a certain hollowness upon Chinese art. The purpose of this article is to examine the traditional motifs and their contemporary usage in compositions of Ai Weiwei, in which the dramatic incidents like immigration and war turn into modern artworks. In order to achieve this goal, artworks of the artist are analysed.

Keywords: Ai Weiwei, Tradition, Contemporary art, Immigration

Öz

Sanatçı, Ai Weiwei  kompozisyonlarında geleneksel sanatlar alışılmadık bir ilişki kurarak günlük yaşam öyküsünü de dahil ettiği bir çok farklı sanat yapıtları üreten, muhalif çağdaş aktivist sanatçıdır. Yapıtlarının muhalif özellikleri dolayısıyla Çin’de kamu görevlilerinin eleştirisini almış, yapıtlarının sergilenmesine karşı engellemelerle de karşılaşmıştır. Sıra dışı ve alışılmadık yöntemlere başvuran sanatçı, Dada, Duchamp, Jasper Johns ve Andy Warhol'un eski kariyerinden etkilenen ve Batı’da aldığı eğitimlerinde etkisi ile Kavramsal sanata aşina ve kavramsal bir yaklaşıma dayanmaktadır. Gelenekle, kavramsal sanatı birleştirerek ironik, mizahi yollarla da sosyal meselelere dikkat çekmek istemektedir. Muhalif sanatsal ifade biçimini tercih eden sanatçı, Çin sanatının geleneksel sanat ürünlerine karşı bağlılığı ve saygısı vardır. Çin geleneksel kültürünü yeniden canlandırarak geleneksel estetik yaklaşımı ile sanat yapıtlarında gösteren sanatçı batı sanatındaki çağdaş yaklaşımına da eleştiril bir muhalefet olarak yorumlamıştır. Eserlerinin geneline hakim olduğunu ileri sürebileceğimiz malzeme ve tekniklerin tarihsel anlamın, değerin, gelenekle ilişkili olduğu açıkça görünmektedir. Geleneksel sanatın kaybolmaması gerekliliğine inancını belirtmektedir.  Ancak, eserlerinde sanat nesneleri üzerinden geleneğin takdiri bulunmakla beraber gelenekle, tutarlı bir hesaplaşmanın kavramsal olarak da tartışıldığını görebiliriz. Bu nedenle geleneğin ifade bulması, betimlenmesi birçok farklı sanatçıdan farklılaşmıştır. Bu özgünleşme yapıtlarında gelenekseli yeniden tanımlamaktadır. Ayrıca, sanatçıya göre, Çin’den bütün dünyaya satılan kitlesel ürünlerin herhangi estetik ve özgün bir değeri yoktur.  Endüstriyel ve kitle üretimine uygun nesnelerin en çoğu plastik ürünlerdir. Ve sanatçıya göre bunlar belirli bir sahteliği Çin el sanatları üzerinden eleştirmektedir. Bu makalede sanatçının kompozisyonlarında çağdaş kurgular olarak kullandığı geleneksel motiflerin özgün bir yaklaşımla, göç, savaş gibi insanlık tarihini etkileyen dramatik olayların çağdaş sanat yapıtlarına dönüştürülmesi araştırılıyor. Bu amaca ulaşabilmek için sanatçının eserleri üzerinden bir analiz yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ai Weiwei, Gelenek, Çağdaş Sanat, Göç


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.