ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMININ ETKİSİ

Cenk KEŞAN, Ezgi Sevda AKBULUT

Abstract


THE EFFECT OF USING SMART BOARDS ON ELLİMİNATİNG 7 TH GRADE MİDDLE SCHOOL STUDENTS MİSCOCEPTİONS İN ALGEBRA

The main goal of this research is to analyze the result of learning outcomes that occurs by using different techniques to prevent miscoceptions that exits in the learning process which is enrichened by smart boards for algebra class at 7 th grades. This study was carried out at a Secondary School in İzmir, at the two classes of with 38 students, during 2016-2017 education year. An algebra test that has 30 questions was carried out to identify the miscoceptions of students about algebra. The questions in the test were taken from the study “Diagnosic Test-Conceptions in Algebra” which belongs to Thelma Perso (1992). Our goal in term of asking these question is to analyse 19 miscoceptions that was revealed by ThelmaPerso. Each question was asked to reveal a certain concept error. Some questions reveals more than one miscoceptions. The datas were analysied by SPSS 10.0 software. Followingly the result were showed in the charts.This research indicates that these is a significant difference between the experimental and control group in terms of preventing miscoceptions that occurs in the process of using smart boards for the algebra class.

 

Key Words: Smart Board, Miscoceptions, Algebra

ÖZ

Bu araştırmanın amacı,  ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersinde cebir konusunda etkileşimli tahta ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamında kavram yanılgılarını gidermeye yönelik farklı teknikler kullanılarak ortaya çıkan öğrenme sonucunu incelemektir. Bu araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İzmir il merkezinde bulunan bir Ortaokulda iki farklı şubede öğrenim gören 38 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin cebir konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemek için ThelmaPerso ‘nun (1992) hazırlamış olduğu “ Diagnostic Test- Conceptions in Algebra” testindeki sorular kullanılmıştır. . Bu sorularla hedefimiz ThelmaPerso’ nun ortaya koyduğu 19 kavram yanılgısını tespit etmektir. Her bir soru belli bir kavram yanılgısını ortaya çıkarmak için yöneltilmiştir. Bazı sorular ise birden fazla kavram yanılgısını ölçmektedir. Veriler SPSS 10.0 yazılımı yardımıyla analiz edilerek sonuçlar tablolara dönüştürülmüştür. Bu çalışma bize etkileşimli tahtanın, cebir konusunda yaşanan kavram yanılgılarının giderilmesinde, deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Tahta, Kavram Yanılgısı, Cebir


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)