Vol 2, No 3 (2013)

Table of Contents

Research Articles

From Editor PDF
Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU (Editor-in-Chief)
IJTASE - Volume 2 - Issue 3 2013 The complete issue The Complete Issue
IJTASE - Volume 2 - Issue 3 2013
TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK VERİLER ÜZERİNDEN OKUMA- YAZMA ORANLARININ CİNSİYET BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Full Text PDF
İnci Duygu BAYTUN
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN THE FEAR OF NEGATIVE EVALUATION AND MUSICAL INSTRUMENT ACHIEVEMENTS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES (GAZIOSMANPAŞA UNIVERSITY SAMPLING) Full Text PDF
Hamit YOKUŞ
INVESTIGATING 8TH GRADE STUDENTS’ THINKING MANNERS ABOUT FRACTAL PATTERNS Full Text PDF
Mehmet Çağlar COŞAR, Cenk KEŞAN
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE BENLİK SAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Full Text PDF
Murat ÖZŞAKER
INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ SELF COMPASSION LEVELS IN TERMS OF AGE, GENDER, PERCEPTION OF SUCCESS, FAMILY INCOME LEVEL AND BRANCH VARIABLES Full Text PDF
Evren ERZEN, Meltem YURTÇU
SORGULAYICI-ARAŞTIRMA ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞTAYINA KATILIM SONRASI KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ROLÜNE İLİŞKİN ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ Full Text PDF
Eylem BAYIR, Fitnat KÖSEOĞLU
SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ KARMA ÖĞRENME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ:SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Full Text PDF
Aytekin İŞMAN, Nazire Burçin HAMUTOĞLU


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)