Vol 6, No 2 (2017)

Table of Contents

Research Articles

From Editor PDF
Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU (Editor-in-Chief)
IJTASE – Volume 6 - Issue 2 2017 The complete issue The Complete Issue
IJTASE - Volume 6 - Issue 2 2017 The complete issue
ENERGY LITERACY SURVEY AT HIGH SCHOOLS IN NORTHERN CYPRUS FULL TEXT PDF
Tahsin ÖYKÜN, Prof. Dr. Serkan ABBASOĞLU
ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR İLE İLGİLİ PROBLEM KURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ FULL TEXT PDF
Tuğba ŞENGÜL AKDEMİR, Prof. Dr. Elif TÜRNÜKLÜ
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEME BAĞLAMINDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? FULL TEXT PDF
Araş. Gör. Dr. Berna TATAROĞLU TAŞDAN, Prof. Dr. Adem ÇELİK
Genel Eğitim Sınıfına Yerleştirilmiş Özel Gereksinimli Öğrencilerin Problem Davranışlarını Azaltmada Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Etkililiği FULL TEXT PDF
Öğr. Gör. Dr. Ersin Ufuk TİMUÇİN, Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK
GÖRÜNTÜLÜ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TEMEL DAYANAKLARI VE NİTELİKLERİ FULL TEXT PDF
Yrd.Doç.Dr.Gürsen TOPSES


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)