Vol 1, No 2 (2012)

Table of Contents

Research Articles

From Editor PDF
Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu (Editor-in-Chief)
PHYSICS CANDIDATE TEACHERS’ REASONS FOR CHOOSING ACADEMIC DEPARTMENTS, ORDER OF THEIR PREFERENCES AND IDEAS ABOUT FUTURE Full Text PDF
Mustafa Çoramık, Erdoğan Özdemir, M. Sabri Kocakülah 1-7
FROM STUDENT DESK TO TEACHER'S TABLE Full Text PDF
Yasemin Çıtamak, İsmail Hakkı Yiğit 8-14
HABITS, TENDENCIES AND VIEWPOINTS OF STUDENTS TAKING SOCIAL STUDIES COURSE (4th, 5th, 6th and 7th grades) REGARDING READING Full Text PDF
Yadigar Dogan 15-24
A DIFFERENT PRESENTATION TECHNIQUE; VIDEOPOSTER Full Text PDF
Ali Doğan Bozdağ, Kübra Eren Bozdağ 25-29
USING TECHNOLOGY IN SCIENCE EDUCATION: A COURSEWARE TO OVERCOME MISCONCEPTIONS AND LEARNING DIFFICULTIES ABOUT PHOTOSYNTHESIS Full Text PDF
Derya Kıcı 30-40
WHY A NEW COURSE WAS NEEDED TO BE ADDED TO THE CURRICULUMS OF TURKISH CONSERVATORIES: BENEFITS OF ORCHESTRAL REPERTORY CLASS Full Text PDF
Burcu Tunca 41-46
COMPARATIVE ANALYSIS OF 4th, 5th , 6th GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS TO SELF CONCEPT IN MUSIC ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Full Text PDF
Ayfer Kocabaş, Özgür Özbulak, Berrin Özbulak 47-59
ELSEVERLİK (ALTURİZM) VE BENSEVERLİK (EGOİZM) ÖLÇEĞİYLE İLGİLİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Full Text PDF
Gürsen Topses 60-71
İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNUN KAVRAM HARİTALARIYLA ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ (MUĞLA MERKEZ ÖRNEĞİ) Full Text PDF
Burcu Şenler, Yusuf Sülün 72-77
BİR FAKTÖR OLARAK EĞİTİMİN KADININ AİLE İÇİ KARARLARA KATILIMI ÜZERİNE ETKİSİ Full Text PDF
Latife Kabaklı Çimen 78-90
İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE YÜKLEME KURAMI PERSPEKTİFİNDE NİTEL BİR İNCELEME Full Text PDF
Sabahat Özmenteş 91-101
EFFECT OF TURKISH-MATHS UNITY ON STUDENTS’ SOLVING PROBLEMS IN 8TH GRADES IN PRIMARY SCHOOL Full Text PDF
Gülşah Burcu Polat, Cenk Keşan 102-107
KAVRAM ÖĞRENME-ÖĞRETME VE KAVRAM YANILGILARI: FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Full Text PDF
Engin Baysen, Ahmet Güneyli, Fatma Baysen 108-117
ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Full Text PDF
Hasan Avcıoğlu 118-133
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE BU GÖRÜŞLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Full Text PDF
Sezin Kayagil 134-141
KİMYA DERSLERİNDE GRAFİK KULLANIMINA YÖNELİK KAYGI İLE ÇOKLU ZEKA ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Full Text PDF
Nilgün Seçken, Nuray Zan Yörük 142-156
COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRESS SOURCES OF TEACHERS WHO WORK IN GENERAL HIGH SCHOOLS AND ANATOLIAN HIGH SCHOOLS Full Text PDF
Mahire Aslan, Seval Merkan 157-161
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİCİ LİDERLİK EĞİLİMLERİ Full Text PDF
Cansevil Tebiş, H. Hakan Okay 162-172


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)