Vol 9, No 3 (2020)

Table of Contents

Message from the Editor PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal ASLAN (Editor)

Research Articles

IJTASE - Volume 9 - Issue - 3 2020 - The Complete Issue The Complete Issue
IJTASE - Volume 9 - Issue - 3 2020 - The Complete Issue 83-135
GEMS YAKLAŞIMINA DAYALI GELİŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Full Text PDF
İdris AKTAŞ, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU 83-98
MÜZİK TARİHİNDE BAGATEL TÜRÜ VE BEETHOVEN’IN OP. 119 BAGATELLERİNİN İNCELENMESİ Full Text PDF
Sıtkı Kandemir BASMACIOĞLU 99-111
TÜRKİYE NÜFUSUNDAKİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN EĞİTİME YANSIMALARI Full Text PDF
Gamze YILDIZ, Nejat İRA, T.Hakan YENAL 112-124
TASARIM VE YENİ İFADE ARAYIŞLARI Full Text PDF
Esranur KILINÇ, Gonca YAYAN 125-135


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)