Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2013) 1945 - 1970 ARASI MÜZİKTE AVANGARD AKIM VE AVANGARD BESTECİLER Abstract   Full Text PDF
Gülşen G. ERDAL
 
Vol 1, No 4 (2012) 2005 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Abstract   Full Text PDF
Metin Budak, Muzaffer Okur
 
Vol 10, No 3: July 2021 3B HOLOGRAM DESTEKLİ LİNEER CEBİR ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Abstract   Full Text PDF
Dilek HAZAR, Cenk KEŞAN
 
Vol 10, No 2: April 2021 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN TERS YÜZ SINIF MODELİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Abstract   Full Text PDF
Hüseyin Cihan BOZDAĞ, Suat TÜRKOĞUZ
 
Vol 1, No 3 (2012) 6. 7. 8. SINIF TÜRKÇE DERS KITAPLARINDAKI METINLERDE MECÂZLI SÖYLEYIŞLERIN KULLANIM SIKLIĞI Abstract   Full Text PDF
Bahar Yaman
 
Vol 4, No 1 (2015) 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL MODELLEME YETERLİKLERİ NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? Abstract   FULL TEXT PDF
Ayşe TEKİN DEDE, Doç. Dr. Süha YILMAZ
 
Vol 7, No 3 (2018) 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: 2013, 2017 VE 2018 YILLARI Abstract   FULL TEXT PDF
Hülya ASLAN EFE, Rıfat EFE
 
Vol 4, No 2 (2015) A COMPARATIVE STYLISTIC ANALYSIS OF HUGHE S’S THANK YOU, M’AM AND SANTIAGO’S SOMETHING COULD HAPPEN TO YOU Abstract   FULL TEXT PDF
Behbood MOHAMMADZADEH
 
Vol 3, No 4 (2014) A COMPARISON OF COMPULSORY AND PRIMARY EDUCATION SYSTEMS IN TURKEY AND IN TURKISH COUNTRIES Abstract   Full Text PDF
Senem Seda ŞAHENK ERKAN
 
Vol 1, No 2 (2012) A DIFFERENT PRESENTATION TECHNIQUE; VIDEOPOSTER Abstract   Full Text PDF
Ali Doğan Bozdağ, Kübra Eren Bozdağ
 
Vol 2, No 4 (2013) A FRAMEWORK OF ORGANIZATIONAL FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETENCIES IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND INTEGRATING STUDENTS ON THE LABOUR MARKET Abstract   Full Text PDF
Andreia Irina Suciu
 
Vol 2, No 2 (2013) A LOOK AT DISSERTATIONS RELATED TO GIFTED STUDENTS’ EDUCATION IN TURKEY BETWEEN THE YEARS 1995–2011 Abstract   Full Text PDF
Handan ÜREK, Gamze ARIKIL
 
Vol 2, No 4 (2013) A RESEARCH ON THE EFFECT OF ENNEAGRAM ON GROUP WORK IN 7TH GRADE MATHEMATICS TEACHING Abstract   Full Text PDF
Cenk Keşan, Serpil Kabak
 
Vol 4, No 2 (2015) A STUDY ON EFL TEACHERS’ BELIEFS–PRACTICE RELATIONSHIP REGARDING GENDER Abstract   FULL TEXT PDF
Sibel KAYMAKAMOĞLU
 
Vol 4, No 1 (2015) A SURVEY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PROCESSİNG SPEED, REACTION AND AGILITY ON CHILDREN FROM 10 TO 11 Abstract   Full Text PDF
Saime ÇAĞLAK SARI
 
Vol 6, No 1 (2017) ADAY MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN UZAMSAL YETENEK ÖZ–DEĞERLENDİRME DÜZEYLERİ Abstract   FULL TEXT PDF
Süha Yılmaz
 
Vol 9, No 4 (2020) AKRAN İLİŞKİLERİNİN SOSYAL VE DUYGUSAL YETERLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Abstract   Full Text PDF
Hülya GÜLAY OGELMAN, Emine Nur SONAKIN
 
Vol 4, No 4 (2015) AKTİF ÖĞRENME ORTAMLARINDA FEN ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Abstract   FULL TEXT PDF
Meryem Nur AYDEDE YALÇIN, Elena ANGHEL, János PALOTÁS
 
Vol 8, No 4 (2019) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, JAPONYA, SİNGAPUR VE FİNLANDİYA’NIN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİ Abstract   FULL TEXT PDF
Mehmet GÜLTEKİN, Gözde ÖZENÇ İRA
 
Vol 2, No 4 (2013) AN ETHICAL ISSUE-ACADEMIC INCEST: MAINTAINING STATUS QUO IN HIGHER EDUCATION Abstract   Full Text PDF
Rasim Basak
 
Vol 11, No 1: January 2022 (Online First) AN EVALUATION OF A DOCTORAL PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING Abstract   Full Text PDF
Duygu DENİZ YÜCER, Enisa MEDE
 
Vol 4, No 1 (2015) ANALYSIS OF TEACHERS’ VIEWS REGARDING WEB-SITES PREPARED BY STUDENTS IN THE COMPUTER DEPARTMENTS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS USING THE RASCH MEASUREMENT MODEL Abstract   Full Text PDF
Veli BATDI
 
Vol 1, No 1 (2012) ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES BEING USED IN CLASSROOMS BY BIOLOGY TEACHERS Abstract   Full Text PDF
Selda Kılıç, Baştürk Kaya, Hakan Kurt
 
Vol 9, No 4 (2020) İŞİTME ENGELLİLER İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ Abstract   Full Text PDF
Simge CEPDİBİ, Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU, Süleyman DOĞRU
 
Vol 2, No 1 (2013) İDEAL DERS KİTABI ARAYIŞINDA SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF 8-26
Ali Ekber GÜLERSOY
 
Vol 1, No 4 (2012) İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMU ÖĞRETMENLERİNİN TEFTİŞE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Abstract   Full Text PDF
Aykar Tekin, Seda Yılmaz
 
Vol 1, No 1 (2012) İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİK DERSİNDE “AÇILAR” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Esra Ceran, Alev Önder
 
Vol 3, No 3 (2014) İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ve SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIM VE ETKİNLİKLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ANALİZİ Abstract   Full Text PDF
Hülya KODAN, Hafife BOZDEMİR
 
Vol 1, No 2 (2012) İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNUN KAVRAM HARİTALARIYLA ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ (MUĞLA MERKEZ ÖRNEĞİ) Abstract   Full Text PDF
Burcu Şenler, Yusuf Sülün
 
Vol 11, No 1: January 2022 (Online First) İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Abstract   Full Text PDF
Cem MORAN, Adil ÇORUK
 
Vol 1, No 2 (2012) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE BU GÖRÜŞLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Sezin Kayagil
 
Vol 4, No 2 (2015) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE KARŞI ALGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Bahar DİNÇER, Süha YILMAZ
 
Vol 4, No 3 (2015) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EYLEM ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ Abstract   FULL TEXT PDF
Arş. Gör. Elif Nur AKKAŞ, Prof. Dr. Elif TÜRNÜKLÜ, Yrd. Doç. Dr. Funda GÜNDOĞDU ALAYLI
 
Vol 9, No 2 (2020) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ANALİZ-I- DERSİNDE ALAN DİLİ KULLANIMLARININ İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Zekiye AYDIN, Süha YILMAZ
 
Vol 1, No 2 (2012) İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE YÜKLEME KURAMI PERSPEKTİFİNDE NİTEL BİR İNCELEME Abstract   Full Text PDF
Sabahat Özmenteş
 
Vol 1, No 1 (2012) İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMİNDE ALDIKLARI MÜZİK EĞİTİMİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Berna Özkut, S. Özlem Kaya
 
Vol 3, No 2 (2014) İLKÖĞRETİM SEVİYESİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN CEBİRSEL DÜŞÜNME VE CEBİRSEL MUHAKEME BECERİSİNİN ÖNEMİ Abstract   FULL TEXT PDF
Deniz KAYA, Cenk KEŞAN
 
Vol 6, No 1 (2017) İLKÖĞRETİM SEVİYESİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN CEBİRSEL DÜŞÜNME VE CEBİRSEL MUHAKEME BECERİSİNİN ÖNEMİ Abstract   FULL TEXT PDF
Deniz Kaya, Cenk Keşan
 
Vol 4, No 3 (2015) İLKOKUL 2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Abstract   FULL TEXT PDF
Okay DEMİR, Prof. Dr. Kemal DURUHAN
 
Vol 6, No 4 (2017) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN MARMARA KARAR VERME BECERİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Sefer ADA, Z. Nurdan BAYSAL, Burcu DEMİRBAŞ NEMLİ
 
Vol 5, No 1 (2016) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE EVRENSEL VE İNSANİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMA SÜRECİNİN, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Canan TURAN, serhat ARSLAN
 
Vol 8, No 4 (2019) İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Münür VİLDA, Kazım İRDEM, Filiz USTAM, Ayşe ÇAMLICA, Özlem DEVECİOĞLU GÖZÜGÜZEL, Berna BAYRAKTAR CELLATOĞLU, Özge AKDENİZLİ, Kemal DERVİŞOĞULLARI
 
Vol 11, No 1: January 2022 (Online First) İLKOKULLARDA REHBER ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ Abstract   Full Text PDF
Özge ÖZAKDENİZLİ, Filiz USTAM, Ayşe ÇAMLICA, Özlem DEVECİOĞLU GÖZÜGÜZEL
 
Vol 6, No 4 (2017) İSTİSMAR VE İHMAL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI DURUM ÇALIŞMASI Abstract   FULL TEXT PDF
Cansu SOYER
 
Vol 7, No 4 (2018) ÜÇGEN EŞİTSİZLİĞİ’ NE YÖNELİK 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME GELİŞİM AŞAMALARI Abstract   FULL TEXT PDF
Esra AKARSU YAKAR, Süha YILMAZ
 
Vol 5, No 4 (2016) Öğretmen Adaylarının Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Abstract   FULL TEXT PDF
Cihan BULUT, Nergüz BULUT SERİN
 
Vol 3, No 1 (2014) ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK ETİK KURALLARDAN HABERDAR OLMA VE ONAYLAMA DERECELERİ Abstract   Full Text PDF
Hasan ÖZDER, Serdal IŞIKTAŞ, Fatoş ERDOĞAN
 
Vol 6, No 1 (2017) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜÇGEN KAVRAMINA YÖNELİK KAVRAM İMAJLARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİNDE SOM VE WARD KÜMELEME ALGORİTMALARININ KULLANIMI Abstract   FULL TEXT PDF
Cenk Keşan, Yusuf Erkuş, Mehmet Çağlar Coşar
 
Vol 3, No 3 (2014) ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK İSTEME NEDENLERİ Abstract   Full Text PDF
Mehmet DEMİRKOL, Mehmet DOĞRU, Cihat DEMİR
 
Vol 7, No 2 (2018) ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ETKİLİLİK DÜZEYLERİ Abstract   FULL TEXT PDF
Esma AS
 
Vol 6, No 4 (2017) ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTE BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
İbrahim Kaya UĞRAŞOĞLU, Çağda Kıvanç ÇAĞANAĞA
 
Vol 1, No 3 (2012) ÖZEL EĞİTİMDE DRAMA DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ) Abstract   Full Text PDF
Emine Eratay
 
Vol 1, No 3 (2012) ÇALGI EĞİTİMİ BAĞLAMINDA TEKNİK UD EĞİTİMİNE BİR YAKLAŞIM Abstract   Full Text PDF
Enver Mete Aslan
 
Vol 10, No 4: October 2021 ÇİFTLER ARASI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ Abstract   Full Text PDF
Neşe BAŞAK, Nergüz BULUT SERİN
 
Vol 3, No 2 (2014) ÇOCUK HAKLARI EĞITIMI PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDIRIRLMESI: UYGULAMA ÖĞRETMENININ VE KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERI Abstract   Full Text PDF
Şükran UÇUŞ
 
Vol 9, No 4 (2020) ÇOK BOYUTLU KIRILGANLIK ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Abstract   Full Text PDF
Fatih SOYKAN, Murat GÖKALP
 
Vol 6, No 4 (2017) ÇOKLU YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİR ÇOCUKTA VİDEO İLE İPUCU ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÇOCUĞUN OYUN OYNAMA BECERİ İLİŞKİLİ HAREKETLERİ ÜSTÜNDEKİ ETKİLİLİĞİ Abstract   FULL TEXT PDF
Gül KAHVECİ
 
Vol 1, No 1 (2012) BİLİŞİM SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE’NİN SEKTÖRDEKİ POTANSİYELİ Abstract   Full Text PDF
İsmail Aydın
 
Vol 8, No 2 (2019) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE DENTAL FOBİ OLGU ÇALIŞMASI Abstract   FULL TEXT PDF
Aliye ATEŞ
 
Vol 6, No 3 (2017) BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİ KAZANIMLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİN ARAŞTIRILMASI Abstract   FULL TEXT PDF
Zülfikar ŞAHİN, Cenk KEŞAN
 
Vol 1, No 2 (2012) BİR FAKTÖR OLARAK EĞİTİMİN KADININ AİLE İÇİ KARARLARA KATILIMI ÜZERİNE ETKİSİ Abstract   Full Text PDF
Latife Kabaklı Çimen
 
Vol 8, No 4 (2019) BİR OKUMA OLARAK, GÖÇ FOTOĞRAFI Abstract   FULL TEXT PDF
Mustafa Cevat ATALAY, Sevtap KANAT
 
Vol 3, No 2 (2014) BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN, VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OKULA UYUMLARININ İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN, Zeynep Ceren ŞİMŞEK
 
Vol 2, No 3 (2013) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE BENLİK SAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abstract   Full Text PDF
Murat ÖZŞAKER
 
Vol 1, No 1 (2012) BEYOND BORDERS: PLANTING SEEDS OF CONSCIENTIZATION AND SOCIAL TRANSFORMATION Abstract   Full Text PDF
Olena Huzar, Myroslaw Tataryn, Maria Truchan-Tataryn
 
Vol 9, No 2 (2020) BLOOM TAKSONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Abstract   Full Text PDF
Kani ÜLGER
 
Vol 1, No 3 (2012) CHANGE AND INNOVATION: A STUDY TO DEVELOP A SCALE FOR TEACHERS`ATTITUDES TOWARDS CHANGE Abstract   Full Text PDF
Munevver Çetin, Selma Dündar, Aydin Dogan
 
Vol 1, No 1 (2012) CHARACTERISTIC OF TURKISH DESIGN AND SOCIAL AND POLITICAL HEADSCRAF PROBLEM OF TURKEY Abstract   Full Text PDF
Eser Yıldızlar
 
Vol 6, No 3 (2017) COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DERS DENETİMİNDE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN ÖĞRETMENE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI Abstract   FULL TEXT PDF
Gülçe DÜZEY
 
Vol 1, No 2 (2012) COMPARATIVE ANALYSIS OF 4th, 5th , 6th GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS TO SELF CONCEPT IN MUSIC ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Abstract   Full Text PDF
Ayfer Kocabaş, Özgür Özbulak, Berrin Özbulak
 
Vol 1, No 2 (2012) COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRESS SOURCES OF TEACHERS WHO WORK IN GENERAL HIGH SCHOOLS AND ANATOLIAN HIGH SCHOOLS Abstract   Full Text PDF
Mahire Aslan, Seval Merkan
 
Vol 3, No 1 (2014) CONTINUING EDUCATION IN BIOMECHANICS FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS Abstract   Full Text PDF
Rachel Saraiva Belmont, Duane Knudson, Evelyse dos Santos Lemos
 
Vol 1, No 1 (2012) CORRELATION BETWEEN LEARNING AND STUDYING STRATEGIES, PROBLEM SOLVING ABILITIES AND LOCUS OF CONTROL LEVELS OF CANDIDATES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS Abstract   Full Text PDF
Perihan Şara, Ayfer Kocabaş
 
Vol 10, No 1: January 2021 COVID-19 VE YENİ DÖNEMDEKİ OKULA UYUM SÜRECİ: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Hülya GÜLAY OGELMAN, Hande GÜNGÖR, İlkay GÖKTAŞ
 
Vol 1, No 3 (2012) DAVRANIŞÇI VE VAROLUŞÇU–HÜMANİSTİK PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARININ AYIRTEDİCİ VE ÖRTÜŞEN NİTELİKLERİ Abstract   Full Text PDF
Gürsen Topses
 
Vol 1, No 3 (2012) DİJİTAL ORTAMDA KÜLTÜR VE SANAT Abstract   Full Text PDF
Benan Çokokumuş
 
Vol 1, No 1 (2012) DERS DIŞI SOSYAL (MÜZİKSEL) ETKİNLİKLERİN GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KURAL DIŞI DAVRANIŞ GÖSTERME EĞİLİMLERİNE ETKİLERİ Abstract   Full Text PDF
Köksal Apaydinli, Nezihe Şentürk
 
Vol 7, No 1 (2018) DETECTION THE RISK EFFECTS OF X-RAYS ON THE BLOOD FOR WOMEN WITH CANCER BREAST PROBLEMS AFFECTED BY X-RAYS IN DIFFERENT DOSES Abstract   Full Text PDF
Najeba Salih, Ari Hamad, Mohamad Jaafar
 
Vol 3, No 3 (2014) DETERMINATION OF MISCONCEPTIONS BELONGING TO THE “SOLAR SYSTEM AND BEYOND: SPACE PUZZLE” UNIT IN 7 TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM WITH TWO-TIER DIAGNOSTIC TESTS Abstract   Full Text PDF
Ufuk TÖMAN, Yusuf ERGEN
 
Vol 9, No 4 (2020) DUYGUSAL ZEKA, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE FEN BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Abstract   Full Text PDF
Sabiha AKTAŞ, İdris AKTAŞ, Serpil KALAYCI
 
Vol 8, No 2 (2019) EĞİTİM ALANINDA STEM VE SOSYAL BİLİMLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR: İÇERİK ANALİZİ Abstract   FULL TEXT PDF
Selime GÜNTAŞ, Sevtap ÖZDEM, Tubanur ÇELİK İSKİFOĞLU
 
Vol 1, No 2 (2012) EFFECT OF TURKISH-MATHS UNITY ON STUDENTS’ SOLVING PROBLEMS IN 8TH GRADES IN PRIMARY SCHOOL Abstract   Full Text PDF
Gülşah Burcu Polat, Cenk Keşan
 
Vol 10, No 3: July 2021 EFFECTS OF LAPBOOK USE ON ACADEMIC PERFORMANCE AND ACADEMIC SELF-EFFICACY OF STUDENTS IN SCIENCE CLASSES Abstract   Full Text PDF
Tuncay CANBULAT, Hülya HAMURCU
 
Vol 8, No 1 (2019) EFFICACY OF GRAPHIC ORGANIZER ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERFORMANCE IN COGNITIVE WRITING SKILLS Abstract   FULL TEXT PDF
Michael Olubunmi ODEWUMI, Amosa Isiaka GAMBARI, Tayo Abass BADA
 
Vol 1, No 2 (2012) ELSEVERLİK (ALTURİZM) VE BENSEVERLİK (EGOİZM) ÖLÇEĞİYLE İLGİLİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Abstract   Full Text PDF
Gürsen Topses
 
Vol 6, No 2 (2017) ENERGY LITERACY SURVEY AT HIGH SCHOOLS IN NORTHERN CYPRUS Abstract   FULL TEXT PDF
Tahsin ÖYKÜN, Prof. Dr. Serkan ABBASOĞLU
 
Vol 1, No 3 (2012) EVALUATING POSTGRADUATE EDUCATION OF THE DOCTORS WHO WORKED IN SURGERY UNITS IN TURKEY: A COMPARATIVE TRIAL Abstract   Full Text PDF
Cemal Kara, Alper Sözütek, Türker Karabuğa, İsmail Yaman, Ali Doğan Bozdağ, Hayrullah Derici, Hakan Aygün, Duyguhan İşgüven
 
Vol 6, No 1 (2017) EVALUATION OF STUDIES ON THE CRITICAL THINKING APPROACH THROUGH CONTENT ANALYSIS Abstract   FULL TEXT PDF
Aylin Kaplan
 
Vol 9, No 1 (2020) EXAMINATION THE HORIZONTAL MATHEMATIZATION PROCESSES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THE REALISTIC MATHEMATİC EDUCATION: THE EXAMPLE OF PROBABILITY SUBJECT Abstract   FULL TEXT PDF
Süha YILMAZ, Bahar DİNÇER
 
Vol 5, No 3 (2016) EXAMINING THE BURNOUT LEVELS OF EFL LECTURERS AT THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES OF A STATE UNIVERSITY IN TURKEY - MANISA CASE Abstract   FULL TEXT PDF
Ali Ceylan, Behbood Mohammadzadeh
 
Vol 3, No 4 (2014) FATIH EDUCATIONAL PROJECT PREPARED IN ACCORDANCE WITH EDUCATIONAL SOFTWARE USABILITY ASSESSMENT WAS PERFORMED WITH EYE TRACKING AND RETROSPECTIVE THINK ALOUD TECHNIQUES Abstract   Full Text PDF
Muhammed DAĞLI, Yavuz ERDOĞAN
 
Vol 3, No 1 (2014) FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Cihat DEMİR, Sevil DEMİR
 
Vol 5, No 4 (2016) FİZİK VE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Abstract   FULL TEXT PDF
Cihat DEMİR, Melsa Ronahi ADIGÜZEL, Seyran POLAT, Sidar BAL, Handan İZ
 
Vol 3, No 4 (2014) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARINDA ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI BİR YAKLAŞIM: BİLİM YAZMA ARACI Abstract   Full Text PDF
Cüneyt ULU, Hale BAYRAM
 
Vol 2, No 1 (2013) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Abstract   Full Text PDF
Asuman Seda SARACALOĞLU, Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN
 
Vol 1, No 1 (2012) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Asuman Seda Saracaloğlu, Bülent Aydoğdu
 
Vol 6, No 4 (2017) FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MADDENİN HALLERİ VE ISI KONUSU ÖRNEK OLAY UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Abstract   FULL TEXT PDF
Cihat DEMİR
 
Vol 3, No 3 (2014) FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ İÇİN DÜŞÜNME AJANDASI (ÖĞRENCİ GÜNLÜĞÜ) TUTULMASI VE TUTULAN AJANDALARIN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Abstract   Full Text PDF
Evşen AYMEN PEKER, Erol TAŞ, Zeki APAYDIN, Emrah AKMAN
 
Vol 7, No 2 (2018) FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA, DERS BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ Abstract   FULL TEXT PDF
Zehra DİLŞEKER, Oğuz SERİN
 
Vol 1, No 1 (2012) FRANZ LİSZT VE MACAR RAPSODİLERİ Abstract   Full Text PDF
Şirin Akbulut Demirci, Gökhan Aybulus
 
1 - 100 of 307 Items 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)