Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2019) MATEMATİK DERSİNDE DİJİTAL HİKAYE ANLATIMININ AÇIKLIK KAVRAMI ÖĞRETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Abstract   FULL TEXT PDF
Bahar DİNÇER, Süha YILMAZ
 
Vol 6, No 2 (2017) MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEME BAĞLAMINDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? Abstract   FULL TEXT PDF
Araş. Gör. Dr. Berna TATAROĞLU TAŞDAN, Prof. Dr. Adem ÇELİK
 
Vol 4, No 1 (2015) MATEMATİKSEL DİLE GENEL BİR BAKIŞ Abstract   Full Text PDF
Veli TOPTAŞ
 
Vol 1, No 2 (2012) MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİCİ LİDERLİK EĞİLİMLERİ Abstract   Full Text PDF
Cansevil Tebiş, H. Hakan Okay
 
Vol 9, No 3 (2020) MÜZİK TARİHİNDE BAGATEL TÜRÜ VE BEETHOVEN’IN OP. 119 BAGATELLERİNİN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Sıtkı Kandemir BASMACIOĞLU
 
Vol 1, No 1 (2012) Message from the Editor Abstract   PDF
Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu (Editor-in-Chief)
 
Vol 6, No 4 (2017) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal ASLAN (Editor)
 
Vol 7, No 1 (2018) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal ASLAN (Editor)
 
Vol 7, No 2 (2018) Message from the Editor Abstract   PDF
Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU
 
Vol 7, No 3 (2018) Message from the Editor Abstract   PDF
Doç. Dr. Erdal ASLAN (Editör)
 
Vol 7, No 4 (2018) Message from the Editor Abstract   PDF
Doç. Dr. Erdal ASLAN (Editör)
 
Vol 8, No 2 (2019) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal ASLAN (Editor)
 
Vol 8, No 3 (2019) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal ASLAN (Editor)
 
Vol 8, No 4 (2019) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc.Prof.Dr. Erdal ASLAN (Editor)
 
Vol 9, No 1 (2020) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal ASLAN (Editor)
 
Vol 9, No 2 (2020) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc.Prof.Dr. Erdal ASLAN (Editor in Chief)
 
Vol 9, No 4 (2020) Message from the Editor Abstract   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal ASLAN (Editor in Chief)
 
Vol 10, No 1: January 2021 Message from the Editor Abstract   PDF
Prof.Dr. Cenk KEŞAN (Editor in Chief)
 
Vol 10, No 3: July 2021 Message from the Editor Abstract   PDF
Prof.Dr. Cenk KEŞAN (Editor in Chief)
 
Vol 10, No 2: April 2021 Message from the Editor Abstract   PDF
Prof.Dr. Cenk KEŞAN (Editor in Chief)
 
Vol 10, No 4: October 2021 Message from the Editor Abstract   PDF
Prof.Dr. Cenk KEŞAN (Editor in Chief)
 
Vol 11, No 1: January 2022 (Online First) Message from the Editor Abstract   PDF
Prof.Dr. Cenk KEŞAN (Editor in Chief)
 
Vol 2, No 4 (2013) MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ CONCEPTIONS OF ENVIRONMENTAL ISSUES Abstract   Full Text PDF
Funda Savasci Acikalin
 
Vol 1, No 4 (2012) MISCONCEPTIONS IN GEOMETRY AND SUGGESTED SOLUTIONS FOR SEVENTH GRADE STUDENTS Abstract   Full Text PDF
Ayşen Özerem
 
Vol 1, No 3 (2012) MODERN PİYANO TEKNİKLERİ ve İKİ ESER Abstract   Full Text PDF
Şirin Akbulut Demirci, Mesruh Savaş
 
Vol 2, No 1 (2013) MOTIVATION AND ITS IMPACT ON LABOUR PRODUCTIVITY AT HOTEL BUSINESS “A CONCEPTUAL STUDY” Abstract   Full Text PDF
İbrahim ÇETİN
 
Vol 10, No 2: April 2021 OKUL İDARECİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE DAİR İZLENİMLERİ: BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA Abstract   Full Text PDF
Bedri Yavuz HATUNOĞLU
 
Vol 4, No 2 (2015) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Emel TOK
 
Vol 11, No 1: January 2022 (Online First) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ÇALIŞANLARININ EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Abstract   Full Text PDF
Hande GÜNGÖR, Fatma Nilgün CEVHER KALBURAN
 
Vol 10, No 3: July 2021 OKUL ÖNCESİ KURUMA DEVAM EDEN 60-72 AY ÇOCUKLARIN ÇEVRE TUTUMLARI İLE BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Özlem KÖRÜKÇÜ, Hande GÜNGÖR
 
Vol 10, No 4: October 2021 OKUL ÖNCESİ SOSYAL-DUYGUSAL BECERİLER VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Abstract   Full Text PDF
Hülya GÜLAY OGELMAN, Seda SARAÇ, Alev ÖNDER, Tuğba ABANOZ, Dicle AKAY
 
Vol 8, No 4 (2019) OKUL YÖNETİŞİMİ VE ÖZ LİDERLİK Abstract   FULL TEXT PDF
Nejat İRA, Murat GÜL
 
Vol 11, No 1: January 2022 (Online First) OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN İNOVASYON YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ (KKTC ÖRNEKLEMİ) Abstract   Full Text PDF
Ali Yunus ÖZERDEM, Oğuz SERİN
 
Vol 7, No 3 (2018) OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN DUYGUSAL İSTİSMAR VE İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Cansu SOYER
 
Vol 1, No 4 (2012) OPINIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHER CANDIDATES ABOUT PHYSICS LABORATORY AND COURSE Abstract   Full Text PDF
Mustafa ÇORAMIK, Handan ÜREK
 
Vol 7, No 2 (2018) ORTA DERECELİ DEVLET OKULLARINDAKİ BAŞARI ORANININ DÜŞME NEDENLERİ (LEFKE ÖRNEĞİ) Abstract   FULL TEXT PDF
Reşat YOLAÇ
 
Vol 3, No 3 (2014) Ortaöğretim Okullarındaki Kimya Öğretmenlerinin Yenilenen Kimya Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri Abstract   Full Text PDF
Nuray ZAN, Nilgün SECKEN
 
Vol 10, No 2: April 2021 ORTAÖĞRETİM FİZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ANALOJİLER: BELİRLEME, SINIFLANDIRMA VE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Abstract   Full Text PDF
Vahide Nilay KIRTAK AD, Emrah TÜFEKÇİ
 
Vol 7, No 4 (2018) ORTAÖĞRETİM MESLEK LİSESİ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FONKSİYONLAR KONUSUNA İLİŞKİN ALGILARI Abstract   FULL TEXT PDF
Adem ÇELİK, Özgür TÜRKELLİ
 
Vol 1, No 3 (2012) ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA CİNSİYET FARKLILIKLARININ, FİZİK DERSİNDE İNTERAKTİF VE KLASİK EĞİTİMİNDE BAŞARISININ KARŞILAŞTIRILMASI Abstract   Full Text PDF
Adem KORKMAZ, Abdülkadir YILDIZ
 
Vol 6, No 2 (2017) ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR İLE İLGİLİ PROBLEM KURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Tuğba ŞENGÜL AKDEMİR, Prof. Dr. Elif TÜRNÜKLÜ
 
Vol 8, No 1 (2019) ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMININ ETKİSİ Abstract   FULL TEXT PDF
Cenk KEŞAN, Ezgi Sevda AKBULUT
 
Vol 10, No 1: January 2021 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN SORUMLULUK BECERİSİ EĞİTİMİ PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ Abstract   Full Text PDF
Aliye ATEŞ, Nerguz BULUT SERİN
 
Vol 8, No 3 (2019) ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN UZMANLIK ALAN BİLGİLERİNİN MATEMATİKSEL HATALAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Feriha Hande İDİL, Serkan NARLI
 
Vol 6, No 1 (2017) OVERVIEW OF SOCIAL MEDIA RESEARCH: A CONTENT ANALYSIS STUDY Abstract   FULL TEXT PDF
Hasan Ozdal
 
Vol 10, No 1: January 2021 PEDAGOJİK GELİŞİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Abstract   Full Text PDF
Mehmet ŞAHİN, Elif ÇELENAY
 
Vol 1, No 2 (2012) PHYSICS CANDIDATE TEACHERS’ REASONS FOR CHOOSING ACADEMIC DEPARTMENTS, ORDER OF THEIR PREFERENCES AND IDEAS ABOUT FUTURE Abstract   Full Text PDF
Mustafa Çoramık, Erdoğan Özdemir, M. Sabri Kocakülah
 
Vol 2, No 4 (2013) PHYSICS TEACHERS’ BELIEFS ABOUT THE ATTAINMENT OF SKILL OBJECTIVES AND THE EXTENT OF THESE BELIEFS’ REFLECTION ON TEACHERS’ INSTRUCTIONAL PRACTICES Abstract   Full Text PDF
Serkan Kapucu, Ufuk Yıldırım
 
Vol 2, No 1 (2013) POLITICAL PARTICIPATION OF TURKISH WOMEN IN THE NETHERLANDS SINCE THE MID-1990s Abstract   Full Text PDF
Dincer OZER, Hasan AYDIN
 
Vol 10, No 2: April 2021 PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ DEPICTION OF NOMENCLATURE RELATED ALIPHATIC HYDROCARBON CONCEPTS Abstract   Full Text PDF
Woldie Belachew BALEA
 
Vol 8, No 1 (2019) PRE-SERVICE TEACHERS’ UNDERSTANDING AND USAGE OF SCIENTIFIC AND DAILY LIFE LANGUAGE Abstract   FULL TEXT PDF
Neslihan ÜLTAY
 
Vol 5, No 2 (2016) PROCESS OF CURRICULUM DEVELOPMENT IN PAKISTAN Abstract   FULL TEXT PDF
Ghulam Haider
 
Vol 3, No 4 (2014) PROTEİN SENTEZİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Abstract   Full Text PDF
Serap ÖZ AYDIN, Aysun SICAKER, Selin ŞAHİN, Behçet ŞAHİN
 
Vol 10, No 2: April 2021 RESİM SANATINDA GÖÇ VE ŞİDDET İLİŞKİSİNİN GERÇEKÇİLİK KAVRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Gonca YAYAN, Çağatay ATLI
 
Vol 3, No 4 (2014) RESEARCH OF CONTRIBUTION OF EDUCATIONAL GAMES AIMED FOR FOOTBALL AND ADAPTED TO HEARING IMPAIRED STUDENTS TO THEIR PHYSICAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT Abstract   Full Text PDF
Sertaç ERCİŞ, Ahmet ŞİRİNKAN, Ş. Öykü ŞİRİNKAN
 
Vol 1, No 3 (2012) RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARININ OKUL KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Abstract   Full Text PDF
Yaşar YAVUZ, Emel YILMAZ
 
Vol 1, No 3 (2012) SEAFARERS MARKET Abstract   Full Text PDF
Stipe Galić, Zvonimir Lušić, Danijel Pušić
 
Vol 5, No 3 (2016) SECONDARY SCHOOL STUDENTS UNDERSTANDİNG LEVEL OF BASİC GEOMETRİC CONCEPTS ON PLANE Abstract   FULL TEXT PDF
Arif DANE, Ali GÖKMEN, Bünyamin DUYGUN, Serdar VURAL
 
Vol 5, No 3 (2016) SERBEST ZAMAN TUTUM KAPSAMINDA PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE YALNIZLIK: REKREATİF AKTİVİTELERE KATILIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Abstract   FULL TEXT PDF
Murat ÖZŞAKER, R. Ferudun DORAK, Nilgün VURGUN, Sevil ULUDAĞ
 
Vol 1, No 1 (2012) SIMPLE AND ECONOMIC SKILL MODULES IN LAPAROSCOPIC SURGERY Abstract   Full Text PDF
Türker Karabuğa, Cemal Kara, Ali Doğan Bozdağ, Tuğrul Tansuğ, Alper Sözütek, Hüdai Genç
 
Vol 6, No 3 (2017) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ VE BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN WEB ORTAMINDA BİLGİ ARAMA YORUMLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Aynur KOLBURAN GEÇER, Nejat İRA, Hakan YENAL, Elif BOZCAN, Münevver YALÇINKAYA, Ali Tuna DİNÇER
 
Vol 9, No 4 (2020) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRTÜK BİLGİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Abstract   Full Text PDF
Pınar ÇAKIR, Nejat İRA, T.Hakan YENAL
 
Vol 8, No 3 (2019) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (KKTC ÖRNEĞİ) Abstract   FULL TEXT PDF
Münür VİLDA, Kazım İRDEM, Filiz USTAM, Ayşe ÇAMLICA, Özlem DEVECİOĞLU GÖZÜGÜZEL, Berna BAYRAKTAR CELLATOĞLU, Özge AKDENİZLİ, Kemal DERVİŞOĞULLARI
 
Vol 5, No 3 (2016) SOCIAL NETWORKS IN SUPPORTING EDUCATION Abstract   FULL TEXT PDF
Uğur DEMİRAL
 
Vol 2, No 3 (2013) SORGULAYICI-ARAŞTIRMA ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞTAYINA KATILIM SONRASI KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ROLÜNE İLİŞKİN ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Eylem BAYIR, Fitnat KÖSEOĞLU
 
Vol 3, No 2 (2014) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Abstract   Full Text PDF
Tolga TOPCUBAŞI, Soner POLAT
 
Vol 2, No 3 (2013) SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ KARMA ÖĞRENME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ:SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Abstract   Full Text PDF
Aytekin İŞMAN, Nazire Burçin HAMUTOĞLU
 
Vol 3, No 1 (2014) STATISTICAL STUDY OF VIDEO GAME EFFECTS ON CHILDREN'S Abstract   Full Text PDF
Sanjay JAIN, Chander SHAKHER
 
Vol 1, No 1 (2012) STUDENT PERCEPTION OF GOOD TEACHING Abstract   Full Text PDF
Allen Scarboro
 
Vol 4, No 1 (2015) TAHMİN GÖZLEM AÇIKLAMA (TGA) YÖNTEMİNE DAYALI BİR LABORATUVAR ETKİNLİĞİ: HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞİ Abstract   Full Text PDF
Gonca HARMAN
 
Vol 9, No 3 (2020) TASARIM VE YENİ İFADE ARAYIŞLARI Abstract   Full Text PDF
Esranur KILINÇ, Gonca YAYAN
 
Vol 5, No 1 (2016) TÜREVİN SEMBOLİK VE SÖZEL TEMSİLLERİNİN KULLANILABİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME Abstract   FULL TEXT PDF
Meryem Özturan Sağırlı, Fatih BAŞ, Ömer Faruk ÇETİN, Zeynep ÇAKMAK, Mehmet BEKDEMİR, Muzaffer OKUR, Arif DANE
 
Vol 10, No 3: July 2021 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA TASAVVUF ANLAYIŞI Abstract   Full Text PDF
Ahmet Cahit HEPAĞLAR, İlyas YAZAR
 
Vol 9, No 3 (2020) TÜRKİYE NÜFUSUNDAKİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN EĞİTİME YANSIMALARI Abstract   Full Text PDF
Gamze YILDIZ, Nejat İRA, T.Hakan YENAL
 
Vol 2, No 3 (2013) TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK VERİLER ÜZERİNDEN OKUMA- YAZMA ORANLARININ CİNSİYET BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Abstract   Full Text PDF
İnci Duygu BAYTUN
 
Vol 2, No 2 (2013) TÜRKİYE’DE MÜZİK SANATI VE EĞİTİMİNDE KEMAN VE VİYOLA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN KONU VE YÖNTEM OLARAK İNCELENMESİ Abstract   Full Text PDF
Cansevil TEBİŞ, H. Hakan OKAY
 
Vol 10, No 4: October 2021 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ Abstract   Full Text PDF
Ceren ŞENTÜRK, İlyas YAZAR
 
Vol 4, No 4 (2015) TEACHING VOCABULARY THROUGH POETRY IN AN EFL CLASSROOM Abstract   FULL TEXT PDF
Adesanya M. ALABI
 
Vol 1, No 4 (2012) TEKNOLOJİK DETERMİNİZM KAVRAMI KISKACINDA EĞİTİM Abstract   Full Text PDF
İnci Duygu Baytun, Ayşen Özerem
 
Vol 6, No 3 (2017) TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DAVRANIŞSAL-ÖĞRETİMSEL SINIF YÖNETİM ALGILARININ İNCELENMESİ Abstract   FULL TEXT PDF
Gözde ÖZENÇ İRA, Elif ÇELEBİ ÖNCÜ
 
Vol 5, No 4 (2016) TERS-DÜZ SINIFLAR (FLIPPED CLASSROOM) VE YENİ NESİL EĞİTİM DİJİTAL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU Abstract   FULL TEXT PDF
Songül ŞAHİN, Ziya ŞAHİN
 
Vol 2, No 1 (2013) THE ANALYSIS OF COGNITIVE EMOTION REGULATION SKILLS OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES Abstract   Full Text PDF
Tuba YOKUŞ, Hamit YOKUŞ, Ş. Göktuğ KALAYCIOĞLU
 
Vol 10, No 1: January 2021 THE CONTINUITY AND THE IMPORTANT THEOREMS IN THE TOPOLOGICAL KNOWLEDGE SPACES Abstract   Full Text PDF
Cenk KEŞAN
 
Vol 3, No 1 (2014) THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTIONAL MATERIAL ABOUT TYPES OF RADIOACTIVITY DEGRADATION IN NUCLEAR CHEMISTRY Abstract   FULL TEXT PDF
Necla DÖNMEZ USTA, Fethiye KARSLI, Alipaşa AYAS
 
Vol 4, No 3 (2015) THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED SCIENCE INSTRUCTION ATTITUDE TOWARDS SCIENCE AND THE COMPUTER Abstract   FULL TEXT PDF
Prof. Dr. Oğuz SERİN, Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN, Assoc. Prof. Dr. L. Filiz ÖZBAŞ
 
Vol 1, No 1 (2012) THE EFFECT OF ECOLOGY-BASED NATURE ACTIVITIES ON UNDERGRADUATE STUDENTS’ SCIENTIFIC PROCESS SKILLS Abstract   Full Text PDF
Meryem Nur Aydede, Ahmet Savran
 
Vol 10, No 3: July 2021 THE EFFECT OF FLIPPED LEARNING ON STUDENT ATTITUDES TOWARDS PHYSICS COURSE Abstract   Full Text PDF
Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Eyup YÜNKÜL
 
Vol 4, No 1 (2015) THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION PROGRAM ON THE MOTOR DEVELOPMENT OF CHİLDREN Abstract   Full Text PDF
Erkan YARIMKAYA, Doç. Dr. Hakkı ULUCAN
 
Vol 1, No 3 (2012) THE EFFECTS OF CONCEPT MAPS ON THE ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDES OF 11th GRADERS WHILE TEACHING URINARY SYSTEM Abstract   Full Text PDF
Sümeyye Özbey Akay, Baştürk Kaya, Selda Kılıç
 
Vol 2, No 2 (2013) THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING ON CONTINUAL AND STATE ANXIETY AND MUSICAL PERFORMANCE IN TEACHING MUSIC Abstract   Full Text PDF
Ayfer KOCABAŞ
 
Vol 1, No 1 (2012) THE EFFECTS OF PART-TIME INSTRUMENT TRAINING ON FULL-TIME INSTRUMENT TRAINING Abstract   Full Text PDF
Ezgi Gönlüm Yalçın
 
Vol 3, No 3 (2014) THE EFFECTS OF THE CONSCIOUSNESS-RAISING TASKS ON THE COMPREHENSION OF “IF CLAUSES” BY THE LEARNERS OF ENGLISH Abstract   Full Text PDF
Mehmet Ali YAVUZ
 
Vol 1, No 3 (2012) THE MATERIAL THAT FACILITATE TRANSPORTATION AND PREVENT CORRUGATION OF POSTERS: VINYL CANVAS Abstract   Full Text PDF
Aykut SOYDER, Murat AKSU, Kübra Eren BOZDAĞ, Ali Doğan BOZDAĞ
 
Vol 4, No 4 (2015) THE MAXIMIZATION SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Abstract   FULL TEXT PDF
Erol UĞUR, Ahmet AKIN
 
Vol 1, No 1 (2012) THE MIMIC MODEL APPROACH TO INVESTIGATE MATHEMATIC ACHIEVEMENT OF TURKISH STUDENT Abstract   Full Text PDF
Fatma Noyan, Gülhayat Gölbaşı Şimşek
 
Vol 3, No 2 (2014) THE MOST FREQUENTLY USED LANGUAGE LEARNING STRATEGIES BY TURKISH ELEMENTARY AND UPPER INTERMEDIATE LEVEL PREPARATORY SCHOOL STUDENTS Abstract   FULL TEXT PDF
Aysel MUTLU, Mehmet Ali YAVUZ
 
Vol 10, No 1: January 2021 THE STRING QUARTETS OF NECIL KAZIM AKSES OF THE TURKISH FIVE Abstract   Full Text PDF
Saliha Özlem SÜMER
 
Vol 3, No 3 (2014) THREE BASIC CONCEPTS IN TEACHING THE ATOM: INFINITY, VOID AND ARCHE Abstract   Full Text PDF
Sertac ARABACIOGLU, Ayse OGUZ-UNVER, Guray UNVER
 
Vol 7, No 3 (2018) TRADITION IN ARTWORKS OF AI WEIWEI Abstract   FULL TEXT PDF
Mustafa Cevat ATALAY
 
Vol 5, No 1 (2016) Turkish Adaptation and Validation of Self-Directed Learning Inventory Abstract   FULL TEXT PDF
Kübra Celik, Serhat Arslan
 
201 - 300 of 307 Items << < 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)